94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNCK 1

Nawierzchnie drogowe

Cena: 65,19 zł
  szczegóły Do koszyka
KNCK 7

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNK 2-06

Nawierzchnie ulic i placów

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNK 2-11

Melioracje

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNK 7-28

Drobne roboty budowlane występujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 1

Roboty ziemne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 50,43 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t1

Instalacje sanitarne. Tom I

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t2

Instalacje sanitarne. Tom II

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 5

Instalacje elektryczne

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 1

Roboty ziemne

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 93,48 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 383,76 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 153,75 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 94,71 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 198,03 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 1

Roboty ziemne

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 383,76 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 153,75 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 91,02 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 7

Konstrukcje metalowe

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 8

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 110,70 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 200,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 11

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 1

Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne, montaż i demontaż żurawi budowlanych, rozbiórki i wyburzenia budynków, budowa i konserwacja terenów zielonych

Cena: 227,55 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 2

Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66)

Cena: 217,71 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 4

Roboty ogólnobudowlane remontowe

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 5

Roboty montażowe instalacji

Cena: 88,56 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-01

Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-02

Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych

Cena: 244,77 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-03

Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej

Cena: 110,70 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-04

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 103,32 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-05

Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych

Cena: 140,22 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 8

Roboty montażowe różne

Cena: 296,43 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 16

Roboty torowe

Cena: 170,97 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-01

Montaż instalacji elektrycznych

Cena: 196,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-03

Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 54,12 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-04

Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-08

Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej

Cena: 126,69 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-09

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-13

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-22

Montaż oświetlenia zewnętrznego

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-23

Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

Cena: 50,43 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-34

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-36

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych

Cena: 54,12 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-38

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-41

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-44

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-46

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-90

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 19

Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów

Cena: 52,89 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 21

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 119,31 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-01

Budowle i roboty ziemne

Cena: 91,02 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02

Konstrukcje budowlane

Cena: 261,99 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02r97

Konstrukcje budowlane

Cena: 261,99 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-05

Konstrukcje metalowe

Cena: 65,19 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-16

Izolacje termiczne

Cena: 50,43 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-16r92

Izolacje termiczne

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 50,43 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 98,40 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-25

Urządzenia placu budowy

Cena: 54,12 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-37

Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01

Roboty remontowe budowlane

Cena: 154,98 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01r97

Roboty remontowe budowlane

Cena: 151,29 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-02

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-05

Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

Cena: 103,32 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-07

Urządzenia teletransmisyjne

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-02

Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka