94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNP 1

Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne, montaż i demontaż żurawi budowlanych, rozbiórki i wyburzenia budynków, budowa i konserwacja terenów zielonych

Cena: 300,12 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 2

Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66)

Cena: 287,82 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 4

Roboty ogólnobudowlane remontowe

Cena: 137,76 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 5

Roboty montażowe instalacji

Cena: 127,92 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-01

Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne

Cena: 137,76 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-02

Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych

Cena: 321,03 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-03

Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej

Cena: 154,98 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-04

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 146,37 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-05

Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych

Cena: 191,88 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 8

Roboty montażowe różne

Cena: 386,22 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 14

Roboty drogowe

Cena: 145,14 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 16

Roboty torowe

Cena: 230,01 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-01

Montaż instalacji elektrycznych

Cena: 260,76 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-03

Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-04

Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 119,31 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-08

Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej

Cena: 174,66 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-09

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-13

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-22

Montaż oświetlenia zewnętrznego

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-23

Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-34

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-36

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-38

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-41

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-44

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-46

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-90

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 19

Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 21

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 164,82 zł
  szczegóły Do koszyka