94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNKRB 5

Instalacje elektryczne

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż złączy kablowych i napowietrznych

 • Montaż złączy 3-fazowych

Rozdział 02.

Linie instalacyjne

 • Linie prowadzone przewodami
 • Linie prowadzone w rurach
 • Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur

Rozdział 03.

Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wtykowych

 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych, wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych RVKLn p.t
 • Wypusty oświetleniowe sygnalizacyjne i gniazd wtykowych, wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych RVKLn p.t. w budynkach użyteczności publicznej
 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych, wykonywane przewodami wtynkowymi w.t.
 • Wypusty oświetleniowe sygnalizacyjne i gniazd wtykowych, wykonywane przewodami wtynkowymi w.t. w budynkach użyteczności publicznej
 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych, wykonywane przewodami mocowanymi paskami n.t
 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych, wykonywane przewodami na uchwytach n.t. w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych i w pomieszczeniach magazynowych
 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych, wykonywane przewodami wciąganymi do rur

Rozdział 04.

Montaż aparatów, tablic i rozdzielnic elektrycznych n.n.

 • Montaż aparatów elektrycznych
 • Montaż tablic elektrycznych i obudów
 • Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją

Rozdział 05.

Montaż instalacji odgromowych i uziemiających

 • Montaż przewodów odgromowych
 • Montaż uziemień
 • Montaż przewodów uziemiających
 • Montaż złączy kontrolnych i osłon przewodów uziemiających

Rozdział 06.

Układanie kabli na napięcie znamionowe do 1kV

 • Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m
 • Obróbka na sucho
 • Montaż muf żeliwnych przelotowych w kanałach i tunelach na kablach
 • Montaż muf z żywic syntetycznych w kanalach i tunelach na kablach sygnalizacyjnych w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
 • Montaż muf żeliwnych przelotowych w wykopach kablowych na kablach
 • Montaż muf z żywic syntetycznych w wykopach kablowych, na kablach sygnalizacyjnych, w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
 • Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, na napięcie do 1kV, w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
 • Wykopy kablowe
 • Roboty uzupełniające
 • Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych
 • Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami
 • Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi, chwytakowymi

Rozdział 07.

Montaż przyłączy napowietrznych

 • Montaż przyłączy lub przerzutów
 • Montaż

Rozdział 08.

Próby montażowe

 • Sprawdzenie i pomiary stanu izolacji, punktu odbioru energii, przedzwonienie i oznakowanie przewodów
 • Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.
 • Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej
 • Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU
 • Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej skuteczności zerowania
 • Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacji i przekazników sygnalizacyjnych
 • Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10kW

Rozdział 09.

Roboty towarzyszące

 • Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem
 • Zaprawienie i tynkowanie bruzd

Być może zainteresują Cię także