94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 4

Roboty ogólnobudowlane remontowe

Netto Brutto (VAT 23%)
112,00 zł 137,76 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty murowe

 • Podrozdział I. Rozbiórki, wykucia i przebicia
  • Rozbiórka
  • Wykucie
  • Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2
 • Podrozdział II. Murowanie, naprawy, osadzenie
  • Wykonanie murów w małych ilościach
  • Murowanie kominów pod i nad dachem
  • Podmurowanie lub wymiana istniejących murów fundamentowych z cegły
  • Wykonanie stropów płaskich Kleina
  • Wykonanie nadproży z belek typu "L" w istniejących murach z cegły
  • Zamurowanie
  • Ułożenie prefabrykowanych płyt stropowych typu WPS między belkami
  • Wykonanie przewodów kominowych w istniejących murach z cegły
  • Obsadzenie
 • Podrozdział III. Roboty różne
  • Ręczne przygotowanie suchej zaprawy cementowej w małych ilościach
  • Usunięcie ze stanowiska roboczego polepy i gruzu powstałego przy rozbiórkach i wykuciach
  • Podnoszenie materiałów za pomocą żurawika okiennego w pojemnikach i wiązkach
  • Transport belek stropowych

Rozdział 02.

Roboty tynkarskie wewnętrzne

 • Odbicie starego tynku
 • Otrzcinowanie lub osiatkowanie ścian i sufitów
 • Tynkowanie
 • Przecieranie starych tynków
 • Tynk zwykły narzucany ręcznie
 • Montaż i demontaż stołków tynkarskich
 • Transport wewnętrzny zaprawy - ręczne przenoszenie zaprawy w wiadrach
 • Podnoszenie zaprawy w wiadrach dla tynków za pomocą liny i krążka

Rozdział 03.

Roboty ciesielskie

 • Podrozdział I. Rozbiórki
  • Rozebranie elementów więźby dachowej
  • Rozebranie ścianek działowych
  • Rozebranie drewnianych podłóg i legarów
  • Usunięcie polepy i zasypki ze stropów oraz rozebranie elementów stropów drewnianych
 • Podrozdział II. Wykonanie nowych, uzupełnienie i wymiany zniszczonych elementów
  • Uzupełnienie
  • Deskowanie dachów
  • Łacenie dachów
  • Wymiana
  • Wycięcie
  • Konstrukcje dachowe
  • Podłogi ślepe i białe
  • Przełożenie białej podłogi
  • Rusztowania przy kominach
  • Podstemplowanie zagrożonych stropów

Rozdział 04.

Roboty pokrywcze

 • Podrozdział I. Pokrycia z blachy, rynny i rury spustowe
  • Rozbiórka pokryć dachowych oraz rynien i rur spustowych
  • Naprawa pokrycia dachowego z blachy
  • Wykonanie i zawieszenie brakujących odcinków rynien z blachy stalowej ocynkowanej
  • Wykonanie i zawieszenie brakujących odcinków rur spustowych z nowej blachy stalowej ocynkowanej
  • Naprawa rynien
  • Naprawa rur spustowych
 • Podrozdział II. Obróbki blacharskie
  • Rozebranie obróbek blacharskich
  • Uzupełnienie brakujących odcinków obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
  • Naprawa obróbek blacharskich
  • Obicie powierzchni drewnianych blachą stalową ocynkowaną
 • Podrozdział III. Pokrycia z papy
  • Zerwanie pokrycia z papy
  • Ułożenie nowej warstwy papy na pokryciu papowym
  • Wstawienie łat w pokryciu z papy
  • Smarowanie lepikiem lub smołą pokrycia z papy
  • Podnoszenie materiałów do krycia papą i smarowanie pokrycia
 • Podrozdział IV. Pokrycia z dachówek ceramicznych
  • Rozebranie pokrycia z dachówek
  • Krycie dachów dachówką karpiówką w łuskę lub koronkę
  • Krycie dachów dachówką holenderką
  • Przełożenie pokrycia z dachówek
  • Wymiana uszkodzonych dachówek
  • Dodatek za obrobienie okien owalnych dachówką karpiówką
  • Uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówek (jako oddzielna robota)
  • Uszczelnienie gąsiorów oraz styków dachówek a murem (jako oddzielna robota)
  • Podnoszenie dachówki żurawikiem okiennym
 • Podrozdział V. Pokrycie z płyt azbestowo-cementowych
  • Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych
  • Przełożenie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych
  • Wymiana uszkodzonych płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych

Rozdział 05.

Roboty impregnacyjno-odgrzybieniowe

 • Podrozdział I. Odgrzybianie
  • Odgrzybianie drewna
  • Obcinanie elementów drewnianych zaatakowanych przez grzyb
  • Odgrzybianie powierzchni muru i stropu z cegły przy użyciu szczotek stalowych
  • Oczyszczanie spoin muru lub stropu z grzybni i skruszałej zaprawy
  • Odgrzybianie muru przez smarowanie preparatami chemicznymi
  • Odgrzybianie muru przez opryskiwanie preparatami chemicznymi
  • Zabezpieczenie końcówek belek stropowych obsadzonych (zamurowanych) w ścianach

Rozdział 06.

Roboty izolacyjne

 • Polepy, podsypki i zagruzowania
 • Izolacja
 • Izolowanie od spodu płytami wiórowo-cementowymi

Rozdział 07.

Roboty betonowe i żelbetowe

 • Podrozdział I. Rozbiórka, przebicia i wykucia
  • Rozbiórka ścian betonowych i żelbetowych
  • Rozbiórka płyt betonowych w podłożach
  • Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w konstrukcji betonowej
  • Wykucie wnęk w ścianach betonowych
  • Osadzenie kołków w konstrukcji betonowej dla umocowania cokołów lub haków

Rozdział 08.

Roboty zduńskie

 • Podrozdział I. Roboty rozbiórkowe
  • Rozbiórka
 • Podrozdział II. Przebudowy i remonty
  • Wykonanie fundamentów pod piece i trzony kuchenne
  • Przestawienie trzonów kuchennych licowanych
  • Remont średni
  • Wymiana osprzętu
  • Wykończenie zewnętrzne pieców (jako oddzielna robota)
  • Wymiana blach przedpiecowych
  • Sprawdzenie i oczyszczenie przewodów dymowych

Rozdział 09.

Roboty posadzkowe i licowanie ścian

 • Podrozdział I. Posadzki drewniane
  • Rozebranie posadzek z deszczułek
  • Układanie posadzek z deszczułek pochodzących z rozbiórki
  • Ręczne cyklinowanie starych posadzek deszczułkowych
  • Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek i parkietu mozaikowego
 • Podrozdział II. Wykładziny ceramiczne, lastrykowe oraz glazurowe
  • Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych i lastrykowych
  • Rozebranie
  • Wymiana lub uzupełnienie płytek glazurowych
  • Naprawa

Rozdział 10.

Roboty stolarskie na budowie

 • Podrozdział I. Wymiana, przyklejenie i dopasowanie stolarki
  • Wymiana części ościeżnic i skrzydeł
  • Wymiana podokienników mocowanych w ścianach drewnianych
  • Przyklejanie
  • Dopasowanie
  • Poszerzenie lub przedłużenie skrzydeł drzwiowych
  • Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych (obcięcie)
  • Oklejenie skrzydeł drzwiowych (jako oddzielna robota)
 • Podrozdział II. Okucia
  • Wymiana okuć okiennych i drzwiowych
 • Podrozdział III. Roboty różne
  • Podłużne ręczne cięcie desek i bali
  • Wstawienie łat w płaszczyznach elementów stolarki (łaty w obwodzie zamkniętym)
  • Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki
  • Wymiana części poręczy z drewna

Rozdział 11.

Roboty malarskie

 • Malowanie starych tynków wewnętrznych
 • Malowanie farbą olejną
 • Miniowanie żaluzji, krat, balustrad i siatek metalowych
 • Kasowanie zacieków
 • Ręczne zeskrobywanie farby olejnej z powierzchni metalowej (jako oddzielna robota)
 • Ługowanie farby olejnej
 • Mycie stolarki oraz podłóg, posadzek i stopni po robotach malarskich
 • Zabezpieczenie podłóg trocinami

Być może zainteresują Cię także