94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 15-02

Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I

Netto Brutto (VAT 23%)
98,00 zł 120,54 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne Typ PP-1 do PP-4

 • Przepust rurowy z piętrzeniem monolityczny

Rozdział 02.

Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne typ PP=5 do PP-20

 • Przepust rurowy z piętrzeniem monolityczny

Rozdział 03.

Przepusty rurowe bez piętrzenia - monolityczne typ P1 do P-11

 • Przepusty typu

Rozdział 04.

Zastawki monolityczne

 • Zastawki monolityczne

Rozdział 05.

Wyloty drenarskie

 • Wyloty drenarskie typ W-1
 • Wyloty drenarskie typ W-2
 • Wyloty drenarskie typ W-3, W-4

Rozdział 06.

Studzienki drenarskie typ S1 i S7 i obserwacyjne SO-1, SO-2

 • Studzienki drenarskie typu
 • Studzienki obserwacyjne typu SO-1, SO-2

Rozdział 07.

Bystrotoki, wodopoje i brody

 • Bystrotoki z darniny typ B-1
 • Wodopoje typ WP-1, szerokość cieku większa od 1,5m
 • Brody typ BR-1, szerokość cieku większa od 1,0m

Rozdział 08.

Przepusty wałowe PW-1 do pW-6

 • Przepusty wałowe typu

Rozdział 09.

Mnichy monolityczne

 • Mnichy monolityczne
 • MNm-4, MNm-4p
 • MNm-5, MNm-5p
 • MNm-7, MNm-7p

Rozdział 10.

Syfony typowe - typ Sn-1 i Sn-2

 • Syfony typu

Rozdział 11.

Stopnie

 • Stopnie typu St-1 do St-2
 • Stopnie typu St-3 do St-4
 • Stopnie typu St-5 do St-7

Rozdział 12.

Jazy typu J i JSt

 • Jazy typu J i JSt

Rozdział 13.

Schody na skarpach typ Sch-1 do Sch-3

 • Schody na skarpach typ Sch-1 do Sch-3

Rozdział 15.

Przepusty rurowe bez piętrzenia - prefabrykowane typ P-1p do P-6ps

 • Przepusty typ P-1p/60
 • Przepusty typ P-1p/80
 • Przepusty typ P-2p/2x80
 • Przepusty typ P-3p/100
 • Przepusty typ P-3p/120
 • Przepusty typ P-4p/120 do P-6ps/2x120

Rozdział 16.

Przepusty rurowe z piętrzeniem prefabrykowane typ PP-1p do PP-15ps

 • Przepust z prefabrykatów typ PP-1p/60
 • Przepust z prefabrykatów typ PP-1p/80
 • Przepust z prefabrykatów typ PP-3p/100
 • Przepust z prefabrykatów typ PP-3p/120
 • Przepust z prefabrykatów typ PP-4p do PP-7ps
 • Przepust z prefabrykatów typ PP-8p do PP-11ps
 • Przepust z prefabrykatów typ PP-12p do PP-15ps

Rozdział 17.

Zastawki prefabrykowane

 • Zastawki typ Z-1p
 • Zastawki typ Z-2p, Z-3p
 • Zastawki typ Z-4p, Z-5p

Rozdział 18.

Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach

 • Umocnienia typu

Rozdział 19.

Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych budowli melioracji wodnych

 • Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego

Być może zainteresują Cię także