94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-02

Konstrukcje budowlane

Netto Brutto (VAT 23%)
367,00 zł 451,41 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje murowe

 • Fundamenty z cegieł i kamienia
 • Ściany z kamienia
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych
 • Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych grubości 12cm, z bloków wapienno-piaskowych drążonych "NFD"
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych
 • Ściany z cegieł budowlanych licowane cegłami licówkami oraz licowanie ścian budynków z cegieł kratówek, bloczków i pustaków cegłami licówkami równocześnie ze wznoszeniem ścian
 • Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych
 • Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych
 • Ścianki działowe z cegieł
 • Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego i z kształtek szklanych
 • Kominy wolno stojące w budynkach
 • Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych
 • Sklepienia płaskie Kleina
 • Sklepienia oraz łęki z cegieł
 • Otwory w ścianach murowanych
 • Oblicowanie otworów na okna, drzwi i wrota cegłami licówkami o wymiarach 25x12x6,5cm
 • Czopuchy z cegieł
 • Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych oraz okien żelbetowych prefabrykowanych
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych
 • Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych grubości 12cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu "NFD"

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

 • Elementy budynków i budowli
  • Ławy fundamentowe betonowe
  • Ławy fundamentowe żelbetowe
  • Stopy fundamentowe betonowe
  • Stopy fundamentowe żelbetowe
  • Płyty fundamentowe żelbetowe
  • Ściany betonowe
  • Ściany żelbetowe
  • Słupy żelbetowe prostokątne pod stropy monolityczne
  • Słupy żelbetowe okrągłe i owalne pod stropy monolityczne
  • Belki i podciągi żelbetowe
  • Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych
  • Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5
  • Stropy Akermana i Kontra
  • Stropy i świetliki z kształtek szklanych
  • Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe typu Fert-45
  • Płyty żelbetowe stropów i dachów
  • Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych
  • Schody betonowe i żelbetowe
  • Gzymsy, balkony, daszki i nakrywy
 • Konstrukcje monolityczne budowli
  • Konstrukcje ryglowe - słupy
  • Konstrukcje ryglowe - rygle
  • Belki i tory podsuwnicowe
  • Słupy żelbetowe wolno stojące
  • Kanały ramowe przełazowe
  • Kopuły żelbetowe
  • Leje żelbetowe
  • Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma)
  • Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) wysokości do 3,0m
  • Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) wysokości do 4,5m
 • Elementy budynków i budowli w deskowaniu Zremb-Acrow
  • Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form
  • Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Ściany betonowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form
  • Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form
  • Stropy w deskowaniu U-Form
  • Stropy w deskowaniu Stal -Form
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form - nakłady dodatkowe bez względu na zastosowany wariant
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form - nakłady dodatkowe bez względu na zastosowany wariant
  • Belki, podciagi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Ściany i stropy budynków mieszkalnych w deskowaniu tunelowym - wariant I
 • Fundamenty pod maszyny
  • Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny
  • Kanały wewnętrzne i gniazda dla śrub kotwiących
  • Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe
  • Fundamenty blokowe pod młoty
  • Fundamenty blokowe w skrzyni pod młoty
 • Fundamenty ścianowo-ramowe
  • Płyty dolne i słupy
  • Ściany i płyty górne
  • Fundamenty wag wagonowych i samochodowych
 • Zbrojenie konstrukcji
  • Przygotowanie i montaż zbrojenia

Rozdział 03.

Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych

 • Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej
  • Budynki z elementów typu bloki żerańskie
  • Budynki z elementów typu ramy H
  • Budynki z elementów typu OWT 67 N
  • Budynki z elementów typu OWT-75
  • Budynki z elementów typu W-70
  • Budynki z elementów typu WK-70
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego pięciokondygnacyjne
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego jedenastokondygnacyjne
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego jedenastokondygnacyjne punktowce
  • Uszczelnienie ręcznie kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych
  • Zsyp śmieciowy z rur AC
  • Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych
 • Elementy budowli i budynków przemysłowych
  • Słupy obsadzone w stopach szklankowych
  • Słupy łączone za pomocą spawania
  • Ramy szkieletowe łączone za pomocą spawania
  • Dźwigary dachowe kratowe i pełne (strunobetonowe, szedowe, kablobetonowe kratowe KBU)
  • Dźwigary dachowe kratowe i pełne (kablobetonowe kratowe KBO, KBOS)
  • Belki podwalinowe i gzymsowe
  • Podciągi, belki stropowe i dachowe
  • Belki podsuwnicowe
  • Spoczniki i biegi klatek schodowych
  • Płyty ścienne i ramy okienne
  • Płyty dachowe żebrowe, korytkowe, z betonów lekkich
  • Płyty dachowe fałdowe, faliste, łupinowe
  • Elementy świetlików

Rozdział 04.

Konstrukcje drewniane dachowe

 • Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o układzie jętkowym
 • Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o układzie jętkowym ze ścianką kolankową
 • Dachy z wiązarów deskowych
 • Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
 • Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Rozdział 05.

Pokrycia dachowe

 • Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
 • Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym
 • Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt termoizolacyjnych
 • Pokrycie dachów dachówką
 • Pokrycie dachów i ścian płytami azbestowo-cementowymi i poliestrowymi
 • Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej
 • Różne obróbki i elementy z blachy z cynku
 • Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
 • Rynny dachowe z blachy z cynku
 • Rury spustowe z blachy ocynkowanej
 • Rury spustowe z blachy z cynku
 • Miedziowanie obróbek i elementów z blachy z cynku
 • Nasady wentylacyjne blaszane
 • Pokrycie koryt dachowych oraz obsadzenie wpustów dachowych
 • Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej
 • Różne obróbki i elementy z blachy z cynku
 • Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw "ESÓWKĄ SEEGER"

Rozdział 06.

Izolacje

 • Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco
 • Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno - poziome
 • Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno - pionowe
 • Izolacje przeciwwilgociowe z papy
 • Izolacje przeciwwodne z papy
 • Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
 • Izolacje przeciwwodne tarasów
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych
 • Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
 • Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych
 • Izolacje cieplne poziome z materiałów sypkich
 • Izolacje z papy asfaltowej na sucho
 • Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych

Rozdział 07.

Kanały wewnątrz budynku

 • Kanały wewnątrz budynku
 • Przekrycia kanałów

Rozdział 08.

Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne

 • Tynki zwykłe kategorii II i III
 • Tynki zwykłe kategorii I, II, III wykonywane ręcznie
 • Tynki zwykłe kategorii IV
 • Tynki cementowe wykonywane ręcznie
 • Tynki zwykłe kategorii II, III i IV
 • Tynki pocienione grubości 8mm, kategorii III, na elementach wielkoblokowych
 • Tynki pocienione przecierane, grubości 3-4mm, na betonie, wykonywane ręcznie
 • Gładzie gipsowe
 • Bonie prostokątne o szerokości 2cm
 • Siatkowanie
 • Filcowanie tynku
 • Sztablatura na ścianach, sufitach i sklepieniach
 • Sztablatura drobnych elementów, słupów i kolumn
 • Sztablatura profili ciągnionych i boni prostokątnych
 • Licowanie ścian płytkami
 • Licowanie ścian i kolumn płytkami "Marblit"
 • Okładanie masą lastryko
 • Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie
 • Licowanie ścian płytkami na klej
 • Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek na klej

Rozdział 09.

Tynki i okładziny zewnętrzne

 • Tynki zwykłe kategorii II
 • Tynki zwykłe kategorii III
 • Tynki zwykłe doborowe kategorii IV
 • Tynki cementowe kategorii III
 • Tynki barwione kategorii III
 • Tynki zwykłe nakrapiane wapienne
 • Tynki nakrapiane cementowe
 • Tynki szlachetne nakrapiane
 • Tynki szlachetne cyklinowane
 • Tynki szlachetne gładzone
 • Tynki szlachetne szlifowane
 • Profile ciągnione zwykłe
 • Profile ciągnione półszlachetne barwione
 • Profile ciągnione szlachetne nakrapiane
 • Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane
 • Profile ciągnione szlachetne szlifowane
 • Bonie prostokątne
 • Licowanie płytkami terakotowymi o wymiarach 2x2cm, 5x5cm
 • Licowanie płytkami terakotowymi o wymiarach 10x10cm, 15x15cm
 • Licowanie płytkami klinkierowymi
 • Okładziny z masy lastryko, płukane
 • Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów
 • Wyprawy z masy tynkopodobnej Fibrofob WP, wykonywane mechanicznie na ścianach betonowych
 • Osłony okien

Rozdział 10.

Stolarka

 • Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego
 • Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej
 • Okna drewniane jednoramowe sal sportowych i klatek schodowych
 • Okna skrzynkowe
 • Nadświetla
 • Okna krosnowe i okna podawcze
 • Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne oraz piwniczne deskowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie
 • Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie
 • Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
 • Szafy wnękowe typowe i szafki kuchenne

Rozdział 11.

Podłogi i posadzki

 • Podkłady
 • Warstwy wyrównawcze pod posadzki
 • Posadzki z klinkieru
 • Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
 • Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych
 • Posadzki cementowe
 • Posadzki wylewane asfaltowe i lastrykowe
 • Okładziny schodów z masy lastryko
 • Okładziny schodów z płytek lastryko
 • Podłogi z desek, bali i kostki drewnianej
 • Posadzki z deszczułek i parkietu
 • Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
 • Posadzki z tworzyw sztucznych tekstylnych, dywanopodobnych oraz listwy do posadzek z tworzyw sztucznych
 • Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych
 • Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych
 • Posadzki typu Plastidur epoksydowe
 • Posadzki typu Plastidur poliestrowe
 • Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej
 • Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych bez przecinania płytek
 • Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z przecinaniem płytek
 • Okładziny schodów z płytek na klej
 • Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej

Rozdział 12.

Roboty kowalsko-ślusarskie

 • Okna otwierane stalowe
 • Okna nie otwierane, świetliki, ramy wystawowe, ścianki i przegrody stalowe
 • Drzwi stalowe pełne, do oszklenia, przesuwne
 • Drzwi stalowe schronowe, przeciwpożarowe
 • Bramy pełne, wrota do garaży i ościeżnice stalowe
 • Wrota otwierane i przesuwne stalowe
 • Balustrady schodowe prętowe
 • Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi i pochwyty
 • Balustrady tarasowe, balkonowe i okienne
 • Kraty stałe stalowe
 • Kraty otwierane stalowe
 • Kraty WOS i kraty nożycowe (harmonijkowe)
 • Drabiny i trapy
 • Schody stalowe i poręcze
 • Drzwiczki, kratki, czerpnie i wywiewy
 • Nakrywy - ruszty
 • Narożniki i obramienia
 • Wsporniki, podokienniki i półki
 • Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty
 • Trzepaki, świetliki i daszki stalowe

Rozdział 13.

Piece i kuchnie

 • Piece stałopalne, ceramiczne, znormalizowane o kubaturze do 1m3
 • Piece stałopalne, ceramiczne, znormalizowane o kubaturze ponad 1m3
 • Piece stałopalne ceramiczne nieznormalizowane
 • Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza
 • Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem
 • Trzony kuchenne stołówkowe ceramiczne stałe
 • Trzony kuchenne stołówkowe ceramiczne stałe
 • Trzony kotłowe ceramiczne stałe
 • Okładzina ściany nad trzonem oraz piece i trzony przenośne

Rozdział 14.

Szklenie

 • Szklenie ram drewnianych zdejmowanych
 • Szklenie ram metalowych szkłem płaskim
 • Szklenie ram metalowych i żelbetowych szkłem płaskim
 • Szklenie ram metalowych i żelbetowych szybami podwójnymi klejonymi z pustką izolacyjną
 • Szklenie metalowych świetlików dachowych i szedów
 • Szklenie bezkitowe ram metalowych szkłem płaskim ciągnionym lub płaskim zbrojonym
 • Szklenie ram metalowych wystawowych stalych szkłem płaskim
 • Szklenie plafonów metalowych szkłem płaskim walcowanym, wzorzystym, płaskim ciągnionym lub płaskim zbrojonym

Rozdział 15.

Malowanie

 • Malowanie mlekiem wapiennym i cementowym, farbą krzemianową i emulsyjną oraz malowanie zwykłe farbą wapienną i klejową
 • Malowanie doborowe powierzchni wewnętrznych farbą klejową i kazeinową
 • Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych i podłoży gipsowych
 • Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie emalią olejną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur
 • Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
 • Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i nadświetli
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, brudników drzwiowych, cokołów, płyt pilśniowych twardych
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych elementów sanitarnych i grzejników
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie rur
 • Malowanie farbami poliwinylowymi rur i elementów metalowych
 • Tapetowanie ścian

Rozdział 16.

Rusztowania

 • Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach
 • Rusztowania zewnętrzne drewniane
 • Rusztowania zewnętrzne rurowe
 • Rusztowania wewnętrzne rurowe
 • Rusztowania rurowe punktowe
 • Rusztowania na wysuwnicach
 • Podesty ruchome wiszące
 • Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych
 • Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30
 • Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe i wielokolumnowe
 • Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne i przesuwne
 • Instalacje odgromowe
 • Daszki ochronne ciągłe
 • Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe
 • Mechaniczne pomosty robocze dwumasztowe
 • Mechaniczne pomosty robocze trzymasztowe

Rozdział 17.

Mieszanki betonowe i zaprawy

 • Mieszanki betonów zwykłych
  • Beton zwykły w warunkach prymitywnych
 • Beton zwykły w warunkach przeciętnych
  • B-7,5 cement 25
  • B-10 cement 25
  • B-10 cement 35
  • B-15 cement 35
  • B-15 cement 40 szybkotwardniejący
  • B-15 cement 45
  • B-20 cement 35
  • B-20 cement 40 szybkotwardniejący
  • B-20 cement 45
  • B-25 cement 40 szybkotwardniejący
  • B-25 cement 45
  • B-30 cement 45
  • B-35 cement 45
 • Mieszanki betonów lekkich
  • Beton lekki w warunkach przeciętnych
  • Ręczne przygotowanie ciasta wapiennego
  • Zaprawa wapienna
  • Zaprawa cementowo-wapienna
  • Zaprawa cementowa
  • Zaprawa ciepłochronna
  • Zaprawa gipsowo-piaskowa

Rozdział 18.

Ogrodzenia

 • Cokoły z fundamentami
 • Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w cokole
 • Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole
 • Ogrodzenia z siatki na słupkach obsadzonych w gruncie
 • Ogrodzenia z siatki w ramach pomiędzy słupami na gotowych cokołach
 • Ogrodzenia murowane
 • Słupy przybramowe z fundamentami
 • Wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach

Rozdział 19.

Zbiorniki i oczyszczalnie ścieków

 • Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych
 • Deskowanie tradycyjne ław, stóp, płyt dennych, ścian i skosów
 • Deskowanie tradycyjne słupów, belek, podciągów, wieńców i przekryć
 • Deskowanie przy użyciu blatów inwentaryzowanych i sklejki
 • Deskowanie systemowe ław, stóp, płyt dennych i przekryć
 • Deskowanie systemowe ścian prostych
 • Deskowanie systemowe ścian łukowych
 • Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych
 • Montaż zbrojenia ław, stóp, belek, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych
 • Montaż zbrojenia ścian łukowych
 • Montaż zbrojenia słupów
 • Montaż przejść tulejowych
 • Dylatacje
 • Wykonanie podsypki, zatarcie powierzchni betonowej na gładko, skucie powierzchni betonu
 • Betonowanie ław, stóp, belek, podciągów, wieńców, skosów i słupów
 • Betonowanie podbetonu, płyt zbrojonych, niezbrojonych i nadbetonu
 • Betonowanie płyt niezbrojonych, ław i stóp z transportem betonu żurawiem lub taczkami
 • Betonowanie płyt zbrojonych, belek, podciągów, wieńców, słupów i skosów z transportem betonu żurawiem lub taczkami
 • Betonowanie ścian z transportem betonu żurawiem lub taczkami
 • Betonowanie ścian o wysokości do 2,0m w deskowaniu tradycyjnym i do 3,6m w systemowym
 • Betonowanie ścian o wysokości ponad 2,0m w deskowaniu tradycyjnym
 • Betonowanie ścian o wysokości ponad 3,6m w deskowaniu systemowym
 • Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych - prace pomocnicze
 • Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych
 • Montaż elementów prefabrykowanych ścian, przekryć, zbiorników i kanałów technologicznych
 • Montaż elementów prefabrykowanych słupów, belek i podciągów
 • Próby szczelności zbiorników
 • Złoża biologiczne
 • Poletka do suszenia osadu

Rozdział 20.

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

 • Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta
 • Ścianki działowe GW z płyt gipsowych warstwowych typu Plaster pszczeli
 • Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
 • Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych
 • Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych i dźwiękochłonnych
 • Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
 • Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych
 • Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie
 • Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
 • Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
 • Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym

Rozdział 21.

Roboty kamieniarskie

 • Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych
 • Obramienia otworów
 • Podokienniki, półki, lady i nakrywy
 • Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych
 • Pasy, gzymsy i nakrywy z bloków kamiennych
 • Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych
 • Słupy i kolumny z bloków kamiennych
 • Pilastry z bloków kamiennych
 • Okładziny balustrad z płyt prostokątnych
 • Balustrady z bloków kamiennych
 • Posadzki i cokoliki
 • Stopnie
 • Kominki i postumenty
 • Rzeźby, płaskorzeźby i elementy architektoniczne dekoracyjne - rzeźby figularne, popiersia, wazony, płyty balkonowe, wsporniki, akroteria
 • Rzeźby, płaskorzeźby i elementy architektoniczne dekoracyjne - płaskorzeźby, wianki, godła, girlandy, płyty pamiątkowe, postumenty, obeliska

Rozdział 22.

Kolejowe obiekty stacyjne

 • Ścianki oporowe peronów z prefabrykatów i pochylnie z betonu monolitycznego
 • Zapadnie
 • Kanały rewizyjne i tory na kanałach i w halach
 • Ściany oporowe składów opału

Rozdział 26.

Docieplanie ścian zewnętrznych budynków

 • Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi
 • Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej lub styropianowymi wraz z okładziną Acekol lub Kolorys
 • Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną z blach fałdowych
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków z wełny mineralnej na ruszcie metalowym w osłonie z blach fałdowych
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną listwami aluminiowymi
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami AL-PUR-PAPIER
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków- płytami POSS/70

Rozdział 30.

Budynki w systemach regionalnych

 • Budynki z elementów typu Wrocławska Wielka Płyta

Być może zainteresują Cię także