94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-02s

Konstrukcje budowlane

Netto Brutto (VAT 23%)
223,00 zł 274,29 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje murowe

 • Fundamenty z cegieł i kamienia
 • Ściany z kamienia
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych
 • Ściany z cegieł budowlanych licowane cegłami licówkami oraz licowanie ścian budynków z cegieł kratówek, bloczków i pustaków cegłami licówkami równocześnie ze wznoszeniem ścian
 • Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych
 • Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych
 • Ścianki działowe
 • Kominy wolno stojące w budynkach
 • Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych
 • Sklepienia
 • Otwory w ścianach murowanych
 • Oblicowanie otworów na okna, drzwi i wrota cegłami licówkami
 • Czopuchy z cegieł
 • Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych oraz okien żelbetowych prefabrykowanych
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych
 • Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych gr.12cm z bloków wapienno-piaskowych

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

 • Elementy budynków i budowli
  • Ławy fundamentowe
  • Stopy fundamentowe
  • Płyty fundamentowe żelbetowe
  • Ściany
  • Słupy żelbetowe
  • Belki i podciągi żelbetowe
  • Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych
  • Stropy
  • Płyty żelbetowe stropów i dachów
  • Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych
  • Schody betonowe i żelbetowe
  • Gzymsy, balkony, daszki i nakrywy
 • Konstrukcje monolityczne budowli
  • Konstrukcje ryglowe
  • Belki i tory podsuwnicowe
  • Słupy żelbetowe wolnostojące
  • Kanały ramowe przełazowe
  • Kopuły żelbetowe
  • Leje żelbetowe
  • Ściany oporowe żelbetowe
 • Elementy budynków i budowli w deskowaniu Zremb-Acrow
  • Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form
  • Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Ściany betonowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form
  • Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form
  • Stropy w deskowaniu U-Form
  • Stropy w deskowaniu Stal-Form
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form - nakłady dodatkowe bez względu na zastosowany wariant
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form - nakłady dodatkowe bez względu na zastosowany wariant
  • Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form
  • Ściany i stropy budynków mieszkalnych w deskowaniu tunelowym - wariant I
 • Fundamenty pod maszyny
  • Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny
  • Kanały wewnętrzne i gniazda dla śrub kotwiących
  • Fundamenty blokowe
 • Fundamenty ścianowo-ramowe
  • Płyty dolne i słupy
  • Ściany i płyty górne
  • Fundamenty wag wagonowych i samochodowych
 • Zbrojenie konstrukcji
  • Przygotowanie i montaż zbrojenia

Rozdział 03.

Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych

 • Budynki mieszkalne i użytecznosci publicznej
  • Budynki z elementów typu bloki żeranskie
  • Budynki z elementów typu ramy H
  • Budynki z elementów typu OWT 67 N
  • Budynki z elementów typu OWT-75
  • Budynki z elementów typu W-70
  • Budynki z elementów typu WK-70
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego 5-kondygnacyjne
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego 11-kondygnacyjne
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego 11-kondygnacyjne punktowce
  • Uszczelnianie ręcznie kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych
  • Zsyp śmieciowy
 • Elementy budowli i budynków przemysłowych
  • Słupy
  • Ramy szkieletowe łączone za pomocą spawania
  • Dźwigary dachowe kratowe i pełne
  • Belki podwalinowe i gzymsowe
  • Podciągi, belki stropowe i dachowe
  • Belki podsuwnicowe
  • Spoczniki i biegi klatek schodowych
  • Płyty
  • Elementy świetlików

Rozdział 04.

Konstrukcje drewniane dachowe

 • Więźby dachowe o układzie jętkowym
 • Więźby dachowe o układzie jętkowym ze ścianką kolankową
 • Dachy z wiązarów deskowych
 • Konstrukcje dachowe z tarcicy
 • Deskowanie i łacenie połaci dachowych

Rozdział 05.

Pokrycia dachowe

 • Pokrycie dachów papą
 • Pokrycie dachów
 • Różne obróbki i elementy
 • Rynny dachowe
 • Rury spustowe
 • Miedziowanie obróbek i elementów z blachy z cynku
 • Nasady wentylacyjne blaszane
 • Pokrycie koryt dachowych oraz obsadzenie wpustów dachowych
 • Różne obróbki i elementy
 • Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw "ESÓWKĄ SEEGER"

Rozdział 06.

Izolacje

 • Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
 • Izolacje
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
 • Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
 • Izolacje

Rozdział 07.

Kanały wewnątrz budynku

 • Kanały wewnątrz budynku
 • Przekrycia kanałów

Rozdział 08.

Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne

 • Tynki zwykłe kategorii II i III
 • Tynki zwykłe kategorii I, II, III, wykonywane ręcznie
 • Tynki zwykłe kategorii IV
 • Tynki cementowe
 • Tynki zwykłe kategorii II, III i IV
 • Tynki pocienione grubości 8 mm, kategorii III, na elementach wielkoblokowych
 • Tynki pocienione przecierane, grubości 3-4 mm, na betonie, wykonywane ręcznie
 • Gładzie gipsowe
 • Bonie prostokątne o szerokości 2 cm
 • Siatkowanie
 • Filcowanie tynku
 • Sztablatura
 • Licowanie ścian
 • Okładanie masą lastryko
 • Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie
 • Licowanie

Rozdział 09.

Tynki i okładziny zewnętrzne

 • Tynki zwykłe
 • Tynki
 • Tynki szlachetne
 • Profile ciągnione
 • Bonie prostokątne
 • Licowanie płytkami terakotowymi
 • Okładziny z masy lastryko, płukane
 • Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów
 • Wyprawy z masy tynkopodobnej Fibrofob WP, wykonywane mechanicznie na ścianach betonowych
 • Osłony okien

Rozdział 10.

Stolarka

 • Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego
 • Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej
 • Okna drewniane jednoramowe sal sportowych i klatek schodowych
 • Okna skrzynkowe,
 • Nadświetla
 • Okna krosnowe i okna podawcze
 • Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne oraz piwniczne deskowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie
 • Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie
 • Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
 • Szafy wnękowe typowe i szafki kuchenne

Rozdział 11.

Podłogi i posadzki

 • Podkłady
 • Warstwy wyrównawcze pod posadzki
 • Posadzki
 • Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych
 • Posadzki
 • Okładziny schodów
 • Podłogi z desek, bali i kostki drewnianej
 • Posadzki
 • Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych
 • Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych
 • Posadzki typu Plastidur
 • Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej
 • Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych
 • Okładziny schodów z płytek na klej
 • Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej

Rozdział 12.

Roboty kowalsko-ślusarskie

 • Okna
 • Drzwi stalowe
 • Bramy pełne, wrota do garaży i ościeżnice stalowe
 • Wrota otwierane i przesuwne stalowe
 • Balustrady
 • Kraty
 • Drabiny i trapy
 • Schody stalowe i poręcze
 • Drzwiczki, kratki, czerpnie i wywiewy
 • Nakrywy - ruszty
 • Narożniki i obramienia
 • Wsporniki, podokienniki i półki
 • Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty
 • Trzepaki, świetliki i daszki stalowe

Rozdział 13.

Piece i kuchnie

 • Piece stałopalne, ceramiczne, znormalizowane
 • Piece stałopalne ceramiczne nieznormalizowane
 • Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza z kafli kwadratowych i prostokątnych
 • Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem z kafli kwadratowych i prostokątnych
 • Trzony kuchenne stołówkowe ceramiczne stałe
 • Trzony kuchenne stołówkowe ceramiczne stałe
 • Trzony kotłowe ceramiczne stałe
 • Okładzina ściany nad trzonem oraz piece i trzony przenośne

Rozdział 14.

Szklenie

 • Szklenie ram drewnianych zdejmowanych
 • Szklenie ram metalowych i żelbetowych
 • Szklenie

Rozdział 15.

Malowanie

 • Malowanie
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową
 • Malowanie farbami poliwinylowymi rur i elementów metalowych
 • Tapetowanie ścian

Rozdział 16.

Rusztowania

 • Rusztowania
 • Podesty ruchome wiszące
 • Rusztowania
 • Rusztowania ramowe warszawskie
 • Daszki ochronne ciągłe
 • Mechaniczne pomosty robocze

Rozdział 17.

Mieszanki betonowe i zaprawy

 • Mieszanki betonu zwykłego w warunkach prymitywnych
 • Mieszanki betonu zwykłego w warunkach przeciętnych
 • Mieszanki betonów lekkich w warunkach przeciętnych
 • Ręczne przygotowanie ciasta wapiennego
 • Zaprawa

Rozdział 18.

Ogrodzenia

 • Cokoły z fundamentami
 • Ogrodzenia z siatki
 • Ogrodzenia murowane
 • Słupy przybramowe z fundamentami
 • Wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach

Rozdział 19.

Zbiorniki i oczyszczalnie ścieków

 • Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych
 • Deskowanie tradycyjne
 • Deskowanie przy użyciu blatów i sklejki
 • Deskowanie systemowe
 • Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych
 • Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych
 • Montaż zbrojenia ścian łukowych
 • Montaż zbrojenia słupów
 • Montaż przejść tulejowych
 • Dylatacje
 • Wykonanie podsypki, zatarcie powierzchni betonowej na gładko, skucie powierzchni betonu
 • Betonowanie z użyciem pompy do betonu
 • Betonowanie z transportem betonu żurawiem lub taczkami
 • Betonowanie ścian o wysokości
 • Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych
 • Montaż elementów prefabrykowanych
 • Próby szczelności zbiorników
 • Złoża biologiczne
 • Poletka do suszenia osadu

Rozdział 20.

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

 • Ścianki działowe
 • Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych
 • Okładziny z płyt
 • Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych
 • Tynki
 • Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
 • Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym

Rozdział 21.

Roboty kamieniarskie

 • Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych
 • Obramienia otworów
 • Podokienniki, półki, lady i nakrywy
 • Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych
 • Pasy, gzymsy i nakrywy z bloków kamiennych
 • Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych
 • Słupy i kolumny z bloków kamiennych
 • Pilastry z bloków kamiennych
 • Okładziny balustrad z płyt prostokątnych
 • Balustrady z bloków kamiennych
 • Posadzki i cokoliki
 • Stopnie
 • Kominki i postumenty
 • Rzeźby, płaskorzeźby i elementy architektoniczne dekoracyjne - rzeźby figularne, popiersia, wazony, płyty balkonowe, wsporniki, akroteria
 • Rzeźby, płaskorzeźby i elementy architektoniczne dekoracyjne - płaskorzeźby, wianki, godła, girlandy, płyty pamiątkowe, postumenty, obeliska

Rozdział 22.

Kolejowe obiekty stacyjne

 • Ścianki oporowe peronów z prefabrykatów i pochylnie z betonu monolitycznego
 • Zapadnie
 • Kanały rewizyjne i tory na kanałach i w halach
 • Ściany oporowe składów opału

Rozdział 26.

Docieplanie ścian zewnętrznych budynków

 • Docieplenie ścian budynków płytami
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków

Rozdział 30.

Budynki w systemach regionalnych

 • Budynki z elementów typu Wrocławska Wielka Płyta

Być może zainteresują Cię także