94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-04

Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów

Netto Brutto (VAT 23%)
128,00 zł 157,44 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje murowe z cegły budowlanej wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych

 • Ściany i posadzki
 • Sklepienia

Rozdział 02.

Konstrukcje murowe z wyrobów szamotowych, wieloszamotowych i krzemionkowych wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych

 • Ściany i posadzki
 • Słupy i filary, palniki ceramiczne, trzony stałe i wysuwne
 • Sklepienia odcinkowe i pełne oraz pochyłe i o zmiennym kierunku
 • Sklepienia kopulaste i podwieszone
 • Wykładziny drzwiczek, klap i zasuw, drzwi wsadowych i furt oraz przewodów rurowych
 • Regeneratory i rekuperatory

Rozdział 03.

Konstrukcje murowe z wyrobów magnezytowych, wysokoglinowych i sylimanitowych wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych

 • Ściany i posadzki
 • Słupy i filary, palniki ceramiczne, trzony stałe i wysuwne
 • Sklepienia odcinkowe i pełne zwykłe oraz pochyłe i o zmiennym kierunku
 • Sklepienia kopulaste i podwieszone

Rozdział 04.

Konstrukcje murowe z wyrobów z betonów żaroodpornych oraz z betonu żaroodpornego monolitycznego wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych

 • Elementy z żarobetonu monolitycznego
 • Elementy z prefabrykatów żaroodpornych

Rozdział 05.

Izolacje wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych i kotłów

 • Ściany i posadzki, trzony i sklepienia
 • Przewody rurowe
 • Izolacje

Rozdział 06.

Roboty wykończeniowe i pomocnicze wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych i kotłów

 • Spoinowanie murów
 • Krążyny tarczowe i kratowe deskowań sklepień
 • Deskowanie sklepień
 • Stemplowanie sklepień

Rozdział 07.

Zespół wielkiego pieca

 • Montaż i demontaż pomostów roboczych i ochronnych
 • Elementy murowe wielkiego pieca
 • Izolacje z mas plastycznych i mat "Triton"
 • Wykładzina okrężnicy, gorącego dmuchu, przewodów rurowych i palników
 • Izolacja przewodów z wyrobów szamotowych izolacyjnych i tektury azbestowej
 • Elementy wielkiego pieca i nagrzewnicy z betonów żaroodpornych i ogniotrwałych monolitycznych
 • Elementy odpylników wielkiego pieca z betonu żaroodpornego monolitycznego
 • Elementy murowe nagrzewnicy powietrza
 • Kratownice nagrzewnicy powietrza
 • Elementy w hali lejniczej pieca z wyrobów szamotowych, węglowych, z masy wyrównawczej węglowej

Rozdział 08.

Mieszalniki, konwertory, surówkowozy i kadzie

 • Mieszalniki - elementy z wyrobów ogniotrwałych
 • Konwertory - elementy z wyrobów ogniotrwałych i mas plastycznych
 • Surówkowozy - elementy z wyrobów ogniotrwałych
 • Kadzie rozlewnicze

Rozdział 09.

Piece koksownicze

 • Ściany, posadzki i sklepienia kanałów spalinowych z cegły budowlanej i wyrobów szamotowych
 • Regeneratory, trzon i posadzki komór oraz ściany grzewcze
 • Ściany przyczółkowe, strop, drzwi piecowe oraz zaślepki komór regeneratora
 • Wykładzina rur odciągowych i wydmuszek oraz oczyszczenie kanałów i kolektora gazu
 • Obsadzenie armatury oraz wykonanie warstwy wyrównawczej na płycie i zabetonowanie ściągów
 • Roboty wykończeniowe przed i po rozpaleniu pieca
 • Oczyszczenie ścian oraz uszczelnienia po rozpaleniu pieca

Rozdział 10.

Piece przemysłu materiałów budowlanych

 • Piece kręgowe i okresowe
 • Piece szybowe
 • Piece obrotowe rurowe
 • Piece szklarskie

Rozdział 11.

Piece przemysłu chemicznego

 • Piece

Rozdział 12.

Piece i suszarki tunelowe

 • Ściany i sklepienia z cegły budowlanej
 • Ściany i posadzki
 • Sklepienia odcinkowe i podwieszone
 • Ściany i sklepienia muflowe, ściany przymuflowe, palniki ceramiczne oraz słupy i filary
 • Elementy murowe przewiązywane wyrobami izolacyjnymi
 • Kanały i zasuwy odciągu spalin
 • Rekuperatory ceramiczne
 • Obsadzanie kształtek i prostek przewodów grzejnych pieców elektrycznych z wyrobów mulitowych, sylimanitowych, kaolinowych, korundowych
 • Nakrycia pieców z płyt i belek żelbetowych
 • Trzony wózków piecowych
 • Ruszty i regały wózków piecowych oraz trzonów wysuwnych i ślizgowych z wyrobów szamotowych, sylimanitowych, karborundowych

Rozdział 13.

Kotły parowe i wodne

 • Ściany, sklepienia i leje z cegły budowlanej oraz wyprofilowanie lejów z żużlobetonu
 • Ściany, posadzki, sklepienia oraz leje z wyrobów szamotowych
 • Elementy z betonu żaroodpornego monolitycznego
 • Elementy z wyrobów z betonu żaroodpornego

Rozdział 14.

Kominy przemysłowe murowane

 • Trzony kominów okrągłych
 • Wykładziny kominów okrągłych
 • Izolacje kominów
 • Elementy żelbetowe kominów
 • Montaż osprzętu kominów

Rozdział 15.

Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi

 • Montaż i demontaż
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia trzonów kominów
 • Betonowanie trzonów kominów
 • Wykładzina z cegły budowlanej
 • Wykładzina z cegły kominowej
 • Wykładzina z wyrobów szamotowych
 • Wykładzina przewodów stalowych z cegły budowlanej i kominowej
 • Wykładzina przewodów stalowych z wyrobów szamotowych kwasoodpornych przy zastosowaniu urządzenia dźwignicowego hydraulicznego
 • Przewody ceramiczne z cegły budowlanej i kominowej
 • Przewody ceramiczne z wyrobów szamotowych kwasoodpornych przy zastosowaniu urządzenia dźwignicowego hydraulicznego
 • Nadbudowa przewodów w części ponadtrzonowej kominów
 • Izolacja kominów
 • Izolacja wewnętrznej powierzchni trzonu lakierem bitumiczno-epoksydowym przy zastosowaniu głowic urządzeń przestawnych
 • Montaż
 • Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi
 • Malowanie zewnętrznej powierzchni trzonów kominów
 • Elementy instalacji odgromowej

Rozdział 16.

Kominy przemysłowe żelbetowe o stałej średnicy wznoszone urządzeniami ślizgowymi

 • Montaż i demontaż urządzenia ślizgowego
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia trzonu oraz prowadnic ślizgu
 • Betonowanie trzonu żelbetowego i wykładziny żaroodpornej oraz izolacja z żużla granulowanego

Rozdział 17.

Fundamenty i pomieszczenia specjalne kominów żelbetowych

 • Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów kominów, pomieszczeń specjalnych i stropów odpopielających
 • Betonowanie fundamentów kominów i cokołów
 • Betonowanie elementów pomieszczeń specjalnych i stropów odpopielajacych oraz wykładzin lejów
 • Elementy stalowe pomieszczeń specjalnych oraz studzienka reperowa

Rozdział 18.

Silosy i wieże operacyjne żelbetowe elewatorów

 • Montaż i demontaż urządzeń ślizgowych oraz schodni
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia oraz prowadnic ślizgów
 • Betonowanie elementów silosów i wież operacyjnych

Rozdział 19.

Wieże żelbetowe komunikacji pionowej w elektrowniach

 • Montaż i demontaż urządzeń ślizgowych i towarzyszących
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia i prowadnic ślizgu
 • Betonowanie ścian i stropów
 • Montaż konstrukcji stalowej

Być może zainteresują Cię także