94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-05

Konstrukcje metalowe

Netto Brutto (VAT 23%)
82,00 zł 100,86 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych

 • Hale typu lekkiego
 • Słupy, ramy, stężenia słupów, rygle ścian, belki podsuwnicowe
 • Wiązary, płatwie, stężenia dachów, podciągi dachowe, tory podsuwnicowe
 • Hale typu średniego
 • Słupy, stężenia słupów, rygle ścian, belki podsuwnicowe, szyny podwieszone, tory podsuwnicowe
 • Wiązary, stężenia dachów, świetliki dachowe, płatwie
 • Hale typu ciężkiego
 • Słupy, słupki ścian, belki podsuwnicowe, szyny na belkach podsuwnicowych
 • Podciągi, wiązary, stężenia dachów, rygle ścian, wywietrzniki
 • Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej
 • Hale i wiaty o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej bez suwnic z lekką obudową z blach fałdowych bez ocieplenia na płatwiach i ryglach
 • Hale o konstrukcji pełnościennej ramowej z lekką obudową na płatwiach i ryglach
 • Systemowe hale szedowe, hale o przekryciach strukturalnych i pawilony handlowe
 • Hale o konstrukcji pełnej ramowej o rozstawie słupów 6m
 • Budynki szkieletowe przemysłowe o wysokości do 50m
 • Słupy i stężenia słupów, rygle ścian, belki stropowe
 • Podciągi, klatki schodowe, wiązary, świetliki, płatwie, stężenia dachów
 • Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m
 • Słupy, podciągi, rygle, belki stropowe, konstrukcje dachów, klatki schodowe, stężenia
 • Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości powyżej 50m
 • Słupy, podciągi, belki stropowe, rygle, wsporniki, klatki schodowe, stężenia, konstrukcje dachów, tory wózków
 • Budynki ciepłowni
 • Ramy i słupy, konstrukcje stropów i dachów, bunkry na węgiel, ściany szczytowe, stężenia
 • Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych, wiązary przestrzenne
 • Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
 • Tory podsuwnicowe i dźwigowe
 • Pomosty, schody i poręcze
 • Bramy i okna
 • Regały i zasieki magazynowe
 • Hale typu "Fermstal"
 • Hale typu BHL
 • Budynki ciepłowni segmentowych
 • Konstrukcje szklarni z profili zimnogiętych
 • Budynki ciepłowni z kotłami wodnymi
 • Budynki ciepłowni z kotłami parowymi (ER 80,100,125)
 • Hale i wiaty o konstrukcji ramowej typu NBTR

Rozdział 02.

Konstrukcje stalowe różne

 • Estakady stalowe dla rurociągów
 • Konstrukcje składowisk materiałów sypkich
 • Galerie transportowe
 • Estakady podsuwnicowe
 • Kafarownie
 • Kominy stalowe
 • Zbiorniki na materiały sypkie, zsypy i rynny zsypowe
 • Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon
 • Maszty telewizyjne i wieże reflektorowe
 • Kładki dla pieszych

Rozdział 03.

Zbiorniki stalowe

 • Zbiorniki cylindryczne na płyny z dachem
 • Zbiorniki cylindryczne na gaz
 • Zbiorniki kuliste
 • Zbiorniki wieżowe "Mostostal" na wodę pitną
 • Zbiorniki cylindryczne na płyny

Rozdział 04.

Konstrukcje stalowe kompleksu wielkiego pieca

 • Wielki piec
  • Konstrukcja nośna i pancerz wielkiego pieca
  • Konstrukcja gardzieli, pomosty, schody
  • Okrężnice gorącego dmuchu i odlewy
 • Konstrukcje stalowe i odlewy nagrzewnic
  • Nagrzewnice
  • Odpylniki gazu
  • Płuczki gazu
  • Odwadniacze gazu
  • Osadnik "Dorra"
  • Zasobniki
  • Rurociągi powietrza i gazu między obiektami kompleksu wielkiego pieca
  • Jama skipowa i wyciąg miału koksowego
  • Wyciąg ukośny i wyciąg towarowo-osobowy
  • Most przeładunkowy

Rozdział 05.

Konstrukcje metalowe pieców przemysłowych

 • Konstrukcje szkieletowe i ściągi kotwiczne
 • Opancerzenie pieców i kanałów
 • Elementy sklepień podwieszonych, belki podtrzonowe i ruszty, kraty oraz ramy fundamentowe i obrzeża
 • Pomosty, drabiny, schody i poręcze
 • Szyny ślizgowe oraz konsole, podwieszenia i konstrukcje wsporcze
 • Różne odlewy i rynny, ramy i pokrywy otworów wraz z obudową oraz drzwi wsadowe i wyładowcze z ramami
 • Kominy stalowe napiecowe z gotowych elementów
 • Piece i suszarnie tunelowe
  • Konstrukcje szkieletowe i opancerzenia
  • Drzwi przesuwne i tory wózków
 • Piece koksownicze i węglopochodne
  • Konstrukcja kotwiąca
  • Stanowisko remontowe, garaż, zamknięcia, kraty i zabezpieczenia przeciwwybuchowe
  • Konstrukcje dla potrzeb obsługi, konsole nośne oraz konstrukcja jezdni ubijaczek
  • Drzwi piecowe
  • Odbieralnik
  • Płuczka i sytnik

Rozdział 06.

Osprzęt i armatura pieców gazowniczych oraz konstrukcje stalowe i osprzęt odsiarczników

 • Piece retortowe
  • Odbieralniki gazu
  • Nasady pieców
  • Odbiór gazu i doprowadzenia wody do generatora
  • Osprzęt generatorów
 • Piece poziomo-komorowe
  • Zamknięcia komorowe
  • Kotły odzysknicowe z osprzętem
 • Piece pionowo-komorowe
  • Osprzęt generatorów
  • Instalacje wody generatora
  • Dolne zamknięcia komór
  • Górny odbiór gazu
  • Odbieralniki smoły
  • Rury wlotowe łączące dolny i górny kolektor gazu
  • Instalacja pary
  • Instalacja wody amoniakalnej
  • Osprzęt pieca skośno-komorowego typu dużego
 • Armatura i osprzęt odbiorczy gazu
  • Zasuwy na kolektorach produkcyjnych gazu
  • Kolektory gazu produkcyjnego w obrębie pieca
 • Odsiarczalniki
  • Odsiarczalniki skrzyniowe
  • Odsiarczalniki wieżowe i koszowe
  • Układanie rusztów drewnianych
  • Próba szczelności

Rozdział 07.

Konstrukcje stalowe wież szybowych

 • Wieża do głębienia szybów typ "Poznań V"
 • Wieża szybowa stalowa jednozastrzałowa
 • Wieża szybowa dwuzastrzałowa
 • Trzon prowadniczy dla wież szybowych żelbetowych
 • Konstrukcje stalowe wieży szybowej basztowej
 • Przesuwanie wieży szybowej basztowej
 • Blachy uszczelniające wież szybowych depresyjnych

Rozdział 08.

Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych

 • Zasuwy blaszakowe, kratownicowe i powłokowe
 • Wrota wsporcze
 • Klapy, segmenty i sektory
 • Zamknięcia remontowe, awaryjne i budowlane
 • Konstrukcje hydrotechniczne różne

Rozdział 09.

Konstrukcje aluminiowe i wyposażenia wnętrz

 • Silosy aluminiowe z blachy gładkiej typ SZG-200 i falistej typ SZAL-200/1
 • Konstrukcje aluminiowe ścian i wyposażenia wnętrz
 • Ściany i sufity z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub tworzywem PCW oraz typu lekkiego FEALL z blach aluminiowych
 • Składane podłogi-podesty i elementy różne

Rozdział 10.

Lekka obudowa metalowa ścian i dachu hal, budynków i budowli

 • Lekka obudowa
 • Montaż konstrukcji uzupełniających
 • Lekka obudowa

Rozdział 11.

Silosy z blach gładkich ze stali węglowej ocynkowanej

 • Silosy z blach gładkich ze stali węglowej ocynkowanej

Rozdział 99.

Nakłady dodatkowe i pomocnicze

 • Nakłady dodatkowe materiałów
  • Materiały dodatkowe do montowanej konstrukcji
  • Materiały dodatkowe do montowanych pancerzy (rozdział 04)
  • Materiały dodatkowe do montowanej konstrukcji
  • Materiały pomocnicze

Być może zainteresują Cię także