94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-11

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia melioracji wodnych

Netto Brutto (VAT 23%)
198,00 zł 243,54 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Drenowanie

 • Drenowanie niesystematyczne
  • Drenowanie wykonywane ręcznie w terenach nizinnych
  • Drenowanie wykonywane przy użyciu pługów drenarskich SP-2 w terenach nizinnych
  • Drenowanie wykonywane przy użyciu koparek jednonaczyniowych 0,25m3 z osprzętem "Teredo" w terenach nizinnych w gruncie kategorii II-III i IV
  • Drenowanie wykonywane przy użyciu koparek jednonaczyniowych K-408 z osprzętem do wąskich wykopów w gruntach kategorii II-III i IV
  • Drenowanie wykonane przy użyciu koparek drenarskich ETC-202 w terenach nizinnych
  • Drenowanie wykonywane przy użyciu koparek drenarskich ETC-202 w terenach podgórskich w gruntach kategorii II-III i IV
  • Drenowanie wykonywane przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania w gruntach kategorii II-III i IV na głębokości 1,1m
  • Mechaniczne zasypywanie zbieraczy wraz z wrzynkami
 • Drenowanie systematyczne
  • Drenowanie wykonywane przy użyciu koparek jednonaczyniowych z osprzętem "TEREDO"
  • Drenowanie wykonywane przy użyciu koparek z ETC-202
  • Drenowanie w terenach nizinnych wykonywane przy użyciu koparek ETC-202 i maszyn do bezrowkowego drenowania
  • Drenowanie w terenach podgórskich wykonywane przy użyciu koparek ETC-202 i maszyn do bezrowkowego drenowania
 • Drenowanie krecie i faszynowe
  • Drenowanie systematyczne krecie, sączki o rozstawie 2,0m
  • Umocnienie wylotów sączków krecich
  • Drenowanie faszynowe
 • Układanie rurociągów w wykopach umocnionych, zabezpieczenia rurociągów drenarskich, rurociągi z rur betonowych i żelbetowych
  • Rurociągi drenarskie układane w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2m
  • Zabezpieczenia rurociągów drenarskich
  • Zabezpieczenie styków rurociągów z rur betonowych i żelbetowych
  • Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

 • Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych
 • Ręczne przygotowanie mieszanek betonowych
 • Ręczne przygotowanie zapraw cementowych
 • Budowle betonowe i żelbetowe
 • Płyty nośne żelbetowe
 • Podłoże betonowe, umocnienia skarp i dna, schody, studzienki żelbetowe
 • Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków
 • Zbrojenie konstrukcji betonowych

Rozdział 03.

Konstrukcje drewniane

 • Różne konstrukcje drewniane
 • Ściany i podłogi z drewna łączonego
 • Wykonanie i założenie szandorów
 • Zasuwy drewniane

Rozdział 04.

Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki

 • Wykonanie narzutu kamiennego
 • Wykonanie podsypek
 • Wykonanie bruku
 • Wykonanie
 • Ułożenie krawężników betonowych
 • Wykonanie ścian oporowych z kamienia
 • Wykonanie murów okładzinowych i okładzin kamiennych

Rozdział 05.

Konstrukcje faszynowe i palisady

 • Wykonanie
 • Wykonanie opasek
 • Wykonanie wyściółki i wypadów progowych
 • Budowa
 • Wykonanie brzegosłonu
 • Wykonanie materaca taflowego
 • Wykonanie materaca
 • Wykonanie
 • Wbijanie

Rozdział 06.

Zabudowa biologiczna

 • Obsadzenie
 • Sadzenie
 • Odchwaszczanie i oczyszczanie kęp

Rozdział 07.

Zagospodarowanie pomelioracyjne oraz podsiew łąk i pastwisk

 • Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
  • Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie
  • Wysiew wapna nawozowego
 • Roboty uprawowe
  • Uprawa płużna w technologii gąsienicowej 2 etapowej
  • Uprawa płużna w technologii gąsienicowo-kołowej 2 etapowej
  • Uprawa płużna w technologii gąsienicowej 1 etapowej
  • Uprawa płużna w technologii gąsienicowo-kołowej 1 etapowej
  • Uprawa płużna w technologii kołowej 1 etapowej
  • Podsiew w terenach zadarnionych
  • Siew bezpośredni w darń o równej powierzchni w technologii kołowej 1 etapowej

Rozdział 08.

Ogrodzenie pastwisk

 • Ogrodzenia pastwisk stałe drutem kolczastym i gładkim na słupkach drewnianych
 • Ogrodzenie żerdziami - wzorzec G i półstałe
 • Bramy

Rozdział 09.

Deszczownie

 • Rurociągi z rur azbestowo-cementowych o złączach
 • Rurociągi z rur
  • Węzły z kształtek żeliwnych ciśnieniowych na rurociągach z rur
  • Bloki oporowe sieci podziemnej deszczownianej
  • Próba hydrauliczna rurociągów podziemnych
  • Studnie
  • Montaż

Rozdział 10.

Roboty czerpalne (pogłębiarskie)

 • Wydobycie urobku pogłębiarkami
 • Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie

Rozdział 11.

Transport wewnętrzny materiałów budowlanych

 • Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5km
 • Dowóz wody
 • Transport wodny, załadunek i wyładunek ręczny na odległość do 2,5km

Rozdział 12.

Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne

 • Przepusty
 • Nakłady uzupełniające do tablic 1201-1204

Rozdział 13.

Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-5 do PP-20

 • Przepusty

Rozdział 14.

Przepusty rurowe bez piętrzenia - monolityczne

 • Przepusty
 • Umocnienia betonowe przy przepustach

Rozdział 15.

Zastawki monolityczne Z-1 do Z-3

 • Zastawki monolityczne
 • Filtr odwrotny pod umocnienia zastawek Z-4 i Z-5

Rozdział 16.

Wyloty drenarskie

 • Wyloty drenarskie typ W-1 w skarpach umocnionych
 • Wyloty drenarskie typ W-2 w skarpach umocnionych
 • Wyloty drenarskie typ W-3, W-4

Rozdział 17.

Studzienki drenarskie

 • Studzienki

Rozdział 18.

Bystrotoki, wodopoje i brody

 • Bystrotoki z darniny B-1
 • Wodopoje typ WP-1
 • Brody BR-1, szerokości cieku 1,0m

Rozdział 19.

Przepusty wałowe

 • Przepusty wałowe

Rozdział 20.

Mnichy monolityczne

 • Mnichy monolityczne

Rozdział 21.

Syfony rurowe

 • Syfony
 • Ubezpieczenia przy syfonach

Rozdział 22.

Stopnie

 • Stopnie

Rozdział 23.

Jazy

 • Jazy

Rozdział 24.

Schody na skarpach

 • Schody typu Sch-1 do Sch-3 na skarpach

Rozdział 25.

Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach

 • Umocnienia typu U-2 z płyt betonowych chodnikowych przy przepustach P-2, P-3
 • Umocnienia typu U-3 z płyt żelbetowych pełnych
 • Umocnienia

Rozdział 26.

Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych

 • Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego

Być może zainteresują Cię także