94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-14

Konstrukcje budowli morskich

Netto Brutto (VAT 23%)
82,00 zł 100,86 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Pale drewniane, żelbetowe i stalowe

 • Wbijanie pali drewnianych
 • Wyrywanie pali drewnianych
 • Wbijanie pali żelbetowych
 • Wbijanie pali stalowych
 • Wbijanie pali stalowych wzmocnionych kształtownikami stalowymi

Rozdział 02.

Drewniane, żelbetowe i stalowe ścianki szczelne

 • Wbijanie drewnianych ścianek szczelnych
 • Wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych
 • Wbijanie żelbetowych ścianek szczelnych
 • Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen
 • Wbijanie stalowych ścianek szczelnych z grodzic typu GZ-4
 • Wyrywanie stalowych ścianek szczelnych kafarem
 • Nakłady materiałowe na ścianki szczelne drewniane

Rozdział 03.

Urządzenia i roboty pomocnicze przy palowaniu i ściankach szczelnych

 • Wykonanie i rozebranie pojedynczego torowiska pod kafar
 • Przesuwanie kafara po torze szynowym
 • Próbne obciążenia pali
 • Wykonanie pali z elementów typu larsen

Rozdział 04.

Elementy konstrukcji drewnianych

 • Kleszcze drewniane
 • Krzyżulce na palach pomostów i estakad
 • Oczepy na palach drewnianych
 • Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów
 • Pokład pomostowy z bali
 • Krawężniki i balustrady pomostowe
 • Schody z poręczami
 • Kozły dwupalowe
 • Kozły trzypalowe
 • Głowice dalb drewnianych

Rozdział 05.

Elementy budowli z betonu i żelbetu

 • Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu
 • Stalowa konstrukcja nośna pod deskowania budowli na rusztach palowych
 • Deskowanie
 • Zbrojenie
 • Betonowanie
 • Montaż elementów prefabrykowanych
 • Nakłady materiałów przy wytwarzaniu mieszanki betonowej

Rozdział 06.

Elementy kotwienia budowli

 • Zakładanie kleszczy stalowych na ścianki szczelne i palisady
 • Izolowanie ściągów stalowych
 • Zakładanie ściągów kotwiących
 • Ustawianie żelbetowych tarcz kotwiących

Rozdział 07.

Umocnienie brzegów i skarp

 • Wykonanie i zatopienie materaców faszynowych taflowych
 • Narzuty z kamienia łamanego pod wodą z jednostek pływających
 • Narzuty z kamienia łamanego na skarpach wykonywane z lądu i wody
 • Umocnienia siatkowo-kamienne i płotki z tworzyw sztucznych
 • Układanie filtru żwirowego i tłuczniowego na skarpach i koronach budowli
 • Układanie bloków betonowych
 • Okładziny skarp i koron z kamienia sztucznego

Rozdział 08.

Elementy odwodnienia, dylatacje

 • Przewody odwadniające
 • Stalowe rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej
 • Dylatacje
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masa asfaltową lub kitem asfaltowym

Rozdział 09.

Elementy wykończenia i wyposażenia budowli

 • Montaż szyn poddźwigowych i slipowych
 • Montaż kozłów oporowych na torach poddźwigowych i slipowych
 • Przykrycie kanałów i studzienek instalacyjnych płytami żelbetowymi
 • Montaż pokryw stalowych kanałów i wnęk instalacyjnych
 • Montaż elementów stalowych w kanałach trolejowych i elektrycznych
 • Pojedyncze belki i ramy odbojowe
 • Opierzenie belek odbojowych balami drewnianymi
 • Montaż odbojnic z opon staroużytecznych
 • Montaż odbojnic z wałków gumowych
 • Montaż pachołów żeliwnych
 • Montaż pachołów rurowych
 • Pachoły drewniane
 • Montaż krzyży i pierścieni cumowniczych
 • Montaż kątowników ochronnych i obramowań
 • Montaż drabinek i wyłazów ratowniczych
 • Montaż balustrad stalowych
 • Montaż stalowych głowic dalb odbojowych

Rozdział 10.

Wykopy i zasypy podwodne

 • Czerpanie gruntu
 • Zasypywanie
 • Wykopy pompą typu "Mamut"

Rozdział 11.

Roboty podwodne

 • Podłoża i narzuty z kamienia łamanego
 • Układanie prefabrykowanych ram slipowych
 • Układanie pod wodą żelbetowych belek slipowych
 • Roboty pomocnicze przy transporcie skrzyń żelbetowych
 • Ustawienie skrzyń pływających
 • Uszczelnienie styków skrzyń żelbetowych
 • Układanie
 • Rury płaszczowe do przejścia kabli podwodnych przez nabrzeża
 • Zakładanie pod wodą kleszczy stalowych
 • Zakładanie ściągów pod wodą
 • Cięcie stali pod wodą
 • Spawanie blach i prętów pod wodą
 • Montaż szyn torowisk slipowych pod wodą
 • Wiercenie otworów pod wodą w konstrukcjach żelbetowych
 • Wykucie wymiarowych otworów lub wnęk pod wodą
 • Zakładanie pod wodą
 • Obcinanie pali drewnianych pod powierzchnią wody
 • Wydobywanie
 • Rozbiórka

Rozdział 12.

Roboty rozbiórkowe nadwodne

 • Rozbiórka kleszczy i krzyżulców drewnianych
 • Rozbiórka
 • Wykucie bruzd w konstrukcjach żelbetowych
 • Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie
 • Rozbiórka kleszczy stalowych
 • Demontaż
 • Rozbiórka odbojnic
 • Demontaż
 • Rozbiórka
 • Demontaż wyposażenia nabrzeży
 • Rozbiórka
 • Obcięcie stalowej ścianki szczelnej

Rozdział 13.

Transport wodny - roboty holownicze

 • Holowanie

Być może zainteresują Cię także