94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Netto Brutto (VAT 23%)
89,00 zł 109,47 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje wodociągowe

 • Rurociągi w instalacjach wodociągowych
  • Rurociągi żeliwne wodociągowe, kielichowe na konstrukcjach
  • Rurociągi żeliwne wodociągowe, kielichowe na ścianach
  • Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
  • Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
  • Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
  • Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i pompowniach
 • Elementy rurociągów w instalacjach wodociągowych
  • Dodatki za podejście dopływowe
  • Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
  • Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych
  • Próba szczelności instalacji wodociągowych
  • Przeciwdźwiękowe połączenia kołnierzowe rur
 • Armatura w instalacjach wodociągowych
  • Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych
  • Zawory bezpieczeństwa
  • Zawory wypływowe sieci tryskaczowej, umywalkowe i laboratoryjne
  • Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe
  • Zawory hydrantowe
  • Mieszacze natryskowe i natryski
 • Urządzenia instalacji wodociągowych
  • Wodomierze skrzydełkowe
  • Wodomierze śrubowe
  • Szafki, skrzynki i drzwiczki do hydrantów i zaworów
  • Urządzenia do podgrzewania wody
  • Zbiorniki hydroforowe
  • Pompy ręczne skrzydełkowe i tłokowe
  • Sprężarki

Rozdział 02.

Instalacje kanalizacyjne

 • Montaż rurociągów
  • Rurociągi
  • Dodatki za wykonanie podejść odpływowych
  • Rury wywiewne żeliwne lub z blachy stalowej
  • Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe
  • Rury deszczowe, osadniki i podrynniki żeliwne
 • Montaż uzbrojenia rurociągów
  • Wpusty żeliwne
  • Syfony zlewowe, wannowe i ustępowe, żeliwne
  • Syfony i wpusty kamionkowe
  • Czyszczaki żeliwne, kanalizacyjne
  • Czyszczaki kamionkowe, kanalizacyjne
  • Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową
  • Oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki)
  • Zawory i zasuwy burzowe
 • Montaż przyborów i urządzeń
  • Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki
  • Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo
  • Wanny kąpielowe i koryta pralnicze
  • Wanienki do mycia nóg i brodziki pod natryski
  • Ustępy pojedyncze
  • Pisuary pojedyncze
  • Pisuary szeregowe
  • Bidety z baterią
  • Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

Rozdział 03.

Instalacje gazowe

 • Rurociągi w instalacjach gazowych
  • Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych
  • Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych
  • Próba instalacji gazowej na ciśnienie
 • Elementy rurociągów w instalacjach gazowych
  • Podejścia obustronne do gazomierzy
  • Odwadniacze gazowe
 • Armatura gazowa
  • Kurki, kolumienki i palniki
  • Kurki gazowe przelotowe
  • Kuchnie gazowe
  • Grzejniki gazowe wody przepływowej
  • Taborety gazowe jedno paleniskowe

Rozdział 04.

Instalacje centralnego ogrzewania

 • Rurociągi w instalacjach centralnego ogrzewania
  • Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych
  • Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania
 • Elementy rurociągów w instalacjach centralnego ogrzewania
  • Wydłużki U-kształtowe z rur stalowych
  • Odmulacze z rur stalowych
  • Osadniki żeliwne kołnierzowe
 • Armatura w instalacjach centralnego ogrzewania
  • Zawory
  • Zasuwy
  • Zawory
 • Aparaty grzejne
  • Grzejniki
  • Rury przyłączone do grzejników
  • Konwektory stalowe
  • Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne)
  • Skrzynki czerpne do zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych
  • Zbiorniki odpowietrzające

Rozdział 05.

Kotłownie, wymiennikownie i pompownie

 • Kotły centralnego ogrzewania
  • Kotły żeliwne wodne lub parowe
  • Kotły stalowe wodne lub parowe
  • Zabezpieczenie kotłów parowych
 • Urządzenia w kotłowniach i wymiennikowniach
  • Naczynia wzbiorcze systemu
  • Zbiorniki kondensatu
  • Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o.
  • Urządzenia pływakowe
  • Kryzowanie instalacji
  • Próby i regulacja centralnego ogrzewania (na gorąco)

Rozdział 06.

Instalacje gazów medycznych

 • Rurociągi w instalacjach gazów medycznych
  • Rurociągi
 • Kształtki
  • Trójniki miedziane gładkie
  • Trójniki mosiężne gładkie
  • Złączki miedziane gładkie
  • Złączki mosiężne gładkie
 • Armatura w instalacjach gazów medycznych
  • Zawory
  • Punkty poboru gazów medycznych
  • Węzły obserwacyjne próżni
  • Odwadniacze mosiężne
  • Skrzynki do zaworów i odwadniaczy
 • Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych
  • Punkty informacyjne
  • Aparaty sygnalizacyjne
  • Ścienne tablice poboru gazów medycznych
  • Kolumny anestezjologiczne
  • Osprzęt ruchomy
  • Wysięgniki teleskopowe
  • Uniwersalne zestawy przyłóżkowe instalacji elektryczno-gazowych
  • Agregaty próżniowe
  • Tablice redukcyjne
  • Baterie
  • Obudowy rozdzielni tlenu
  • Konstrukcje wsporcze dla butli zapasowych
  • Odgazowywacze ciekłego tlenu
  • Przygotowanie instalacji do uruchomienia
  • Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych

Być może zainteresują Cię także