94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Netto Brutto (VAT 23%)
100,00 zł 123,00 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Sieci wodociągowe w miastach

 • Rury żeliwne ciśnieniowe
 • Rury stalowe o złączach spawanych
 • Rury betonowe ciśnieniowe BETRAS
 • Rury azbestowo-cementowe ciśnieniowe o złączach
 • Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową
 • Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania
 • Kształtki żeliwne ciśnieniowe
 • Spawanie kołnierzy do rur stalowych
 • Kształtki
 • Kształtki żeliwne przejściowe do rur typu BETRAS
  • Kształtki stalowe przejściowe do rur typu BETRAS

Rozdział 02.

Sieci wodociągowe poza granicami miast

 • Rury żeliwne ciśnieniowe
 • Rury stalowe o złączach spawanych
 • Rury betonowe ciśnieniowe BETRAS
 • Rury azbestowo-cementowe ciśnieniowe
 • Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową
 • Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania

Rozdział 03.

Uzbrojenie sieci wodociągowych

 • Zasuwy żeliwne klinowe owalne
  • montowane sprzętem ręcznym
  • montowane sprzętem mechanicznym
  • Odpowietrzenia rurociągów sieci wodociągowych
  • Odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych
  • Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych
  • Hydranty pożarowe i zdroje uliczne

Rozdział 04.

Przekraczanie przeszkód terenowych

 • Przeciski jednostopniowe
 • Przeciski dwustopniowe o długości do 50m
 • Przeciski trzystopniowe o długości do 60m
 • Przewierty maszyną do wierceń poziomych
 • Przeciąganie rurociągów przewodów w rurach ochronnych
 • Zamknięcie rur ochronnych betonem

Rozdział 05.

Kanały rurowe

 • Podłoża z materiałów sypkich
 • Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane metodą stabilizacji cementem
 • Podłoża wykonywane metodą wibroflotacji
 • Podłoża betonowe
 • Obetonowanie kanałów
 • Rury kamionkowe kielichowe o długości 1,0m; 1,25m; 1,50m
 • Rury betonowe o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy
 • Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową
 • Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową
 • Rury z betonu żwirowego typu WIPRO
 • Rury żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową
 • Kształtki kamionkowe kielichowe
 • Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową

Rozdział 06.

Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Przygotowanie ręczne zbrojenia
 • Mechaniczne przygotowanie zbrojenia
 • Montaż zbrojenia
 • Deskowanie
 • Układanie mieszanki betonowej
 • Tynki cementowe i posadzki
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
 • Nakłady dodatkowe dla studni rewizyjnych z kręgów betonowych wykonywanych metodą studniarską o głębokości ponad 3 m
 • Wykładziny ścian i posadzek
 • Wykładziny kanałów
 • Komory murowane z cegły
 • Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi na kominach komór i studzienek
 • Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkowych
 • Zasuwy kanałowe
 • Klapy w studni rewizyjnej murowanej
 • Studzienki uliczne ściekowe prefabrykowane
 • Kominy włazowe z kręgów betonowych
 • Umocnienie skarp

Rozdział 07.

Izolacje

 • Izolacja styków rurociągów stalowych
  • Izolacja asfaltem, jednokrotnie
  • Izolacja asfaltem, dwukrotnie
  • Izolacja taśmą DENSO - plastyczną, jednokrotnie
  • Izolacja taśmą DENSO - plastyczną, dwukrotnie
  • Izolacja welonem z włókna szklanego, jednokrotnie
  • Izolacja welonem z włókna szklanego, dwukrotnie
 • Izolacja rur betonowych i żelbetowych
  • Izolacja lepikiem asfaltowym zewnętrznych powierzchni rur, jednokrotnie
  • Izolacja lepikiem asfaltowym zewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie
  • Izolacja lepikiem asfaltowym wewnętrznych powierzchni rur, jednokrotnie
  • Izolacja lepikiem asfaltowym wewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie
  • Izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur, jednokrotnie
  • Izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie
  • Izolacja abizolem wewnętrznych powierzchni rur, jednokrotnie
  • Izolacja abizolem wewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie
 • Izolacja rur azbestowo-cementowych
  • Izolacja lepikiem asfaltowym rur, jednokrotnie
  • Izolacja lepikiem asfaltowym rur, dwukrotnie
  • Izolacja abizolem rur, jednokrotnie
  • Izolacja abizolem rur, dwukrotnie
 • Izolacja powierzchni poziomych i pionowych
  • Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowanych
  • Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych
  • Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowanych
 • Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem
  • Izolacja żużlem

Rozdział 08.

Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Próby szczelności sieci wodociągowych
 • Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
 • Próba szczelności kanałów rurowych
 • Dopłaty i potrącenia

Rozdział 09.

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych
  • Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów
  • Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach
  • Przyłącze wodociągowe
  • Zasuwy wodociągowe żeliwne
 • Podłączenia instalacji do sieci kanalizacyjnych
  • Przykanaliki
  • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie i właz żeliwny

Być może zainteresują Cię także