94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Gazociągi przesyłowe

 • Gazociągi przesyłowe
 • Dopłaty za III klasę jakości spoin (dotyczy odcinków gazociągu o wymaganej I i II klasie wykonania)
 • Łuki gięte
 • Obciążniki betonowe siodłowe
 • Listwy ochronne na gazociągu
 • Trójniki stalowe
 • Badanie izolacji defektoskopem iskrowym
 • Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi
 • Wykonanie ściany oporowej
 • Urządzenia przeciskowe
 • Wykonanie przecisków
 • Wykonanie przewiertów poziomych
 • Rury ochronne
 • Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe
 • Uszczelnienie końców rur
 • Kolumny wydmuchowe
 • Izolujące połączenia kołnierzowe przeciw prądom błądzącym dla ciśnienia nominalnego do 6,4 MPa
 • Kompensatory
 • Odwadniacze wysokiego ciśnienia
 • Przelotowe zespoły zaporowo - upustowe
 • Kątowe zespoły zaporowo - upustowe
 • Zespoły przyłączeniowe
 • Śluzy
 • Próba wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia
 • Oznakowanie trasy gazociągu
 • Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów

Rozdział 02.

Gazociągi rozdzielcze

 • Gazociągi rozdzielcze na terenach
 • Łuki gładkie lub segmentowe
 • Zasuwy odcinające
 • Odwadniacze i zawory hydrauliczne
 • Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia
 • Króćce kołnierzowe
 • Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia
 • Szafkowe stacje redukcyjno - pomiarowe
 • Próby szczelności gazociagów na ciśnienie do 0,6 MPa
 • Sączki
 • Przyłącza domowe
 • Przejścia
 • Zabezpieczenie kabli w ziemi
 • Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi tasmą z tworzywa sztucznego
 • Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych

Być może zainteresują Cię także