94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje budowlane sieci cieplnych

 • Podłoża betonowe i żelbetowe
  • Podłoża betonowe kanałów i punktów stałych
  • Płyty denne komór żelbetowych
 • Elementy betonowe i żelbetowe w kanałach
  • Ściany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych
  • Ściany żelbetowe monolityczne i betonowe komór
 • Przykrycia kanałów i komór
  • Płyty kanałowe
  • Żelbetowe płyty stropowe komór
  • Szyby włazowe w stropach komór
  • Pokrywy żelbetowe luków w stropach komór
 • Kanały z elementów prefabrykowanych
  • Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe do średnicy 300 mm
  • Kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L
  • Punkty stałe
  • Przejścia przez ściany betonowe
 • Rożne elementy w kanałach i komorach
  • Prefabrykowane poduszki żelbetowe dla podpór ślizgowych
  • Drabinki stalowe w komorach
  • Kratki stalowe ściekowe w podłożu komór
  • Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe (koszowe)
  • Płyty kanałowe płaskie
  • Belki nadkanałowe żelbetowe
 • Podłoża prefabrykowane dla kanałów łupinowych
  • Elementy o długości 48cm i grubości 12cm
  • Elementy o długości 198cm i grubości 18cm

Rozdział 02.

Rurociągi sieci cieplnych

 • Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych
  • Rurociągi w kanałach
  • Rurociągi cieplne w przejściach podziemnych montowane w rurach ochronnych
  • Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych
  • Uruchomienie sieci cieplnych
 • Elementy rurociągów sieci cieplnych
  • Odgałęzienia boczne od rurociągów głównych w komorach
  • Wydłużki U-kształtowe z rur stalowych
  • Łuki stalowe
  • Rurociągi z rur preizolowanych
 • Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych
  • kolana łukowe
  • kompensatory typu E
  • odgałęzienia teowe dla średnic rury głównej do 219,1/315 i średnicy odgałęzienia do 139,7/250 (bez względu na kąt załamania złączki odgałęźnej)
  • odgałęzienia siodłowe dla średnic rury głównej
  • punkty stałe dla rurociągów

Rozdział 03.

Armatura sieci cieplnych

 • Zawory staliwne dla ciśnień 4,0 MPa
 • Wydłużki dławicowe dla ciśnień 1,6 MPa
 • Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych
 • Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych
 • Termometry i manometry
 • Połączenia kołnierzowe na rurociągach

Rozdział 04.

Instalacje w węzłach cieplnych

 • Rurociągi łączone przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych, przepompowniach
 • Próby i uruchomienie węzłów cieplnych
  • Próby węzłów cieplnych
  • Uruchomienie węzłów wodnych c.o.
 • Armatura w pomieszczeniach węzłów cieplnych
  • Zawory zaporowe
  • Zawory ( dla ciśnień 1,6 MPa) zwrotne, żeliwne
  • Zasuwy żeliwne klinowe dla ciśnień 1,6 MPa
  • Zawory dla ciśnień 1,6 MPa
  • Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0,6 MPa
  • Wymienniki
 • Różne elementy instalacyjne w węzłach cieplnych
  • Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe
  • Odmulacze z rur stalowych
  • Lejki ściekowe
  • Kryzy dławiące
  • Komory pomiarowe

Być może zainteresują Cię także