94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-21

Tereny zieleni

Netto Brutto (VAT 23%)
76,00 zł 93,48 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty porządkowe i przygotowawcze

 • Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci
 • Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namułów
 • Odmładzanie
 • Wykopanie krzewów i drzew
 • Plombowanie uszkodzonych drzew i zabezpieczenie na okres wykonywania robót ziemnych
 • Opryskiwanie drzew i krzewów
 • Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby oraz przesiewanie ziemi
 • Karczowanie drzew
 • Ścinanie drzew
 • Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów

Rozdział 02.

Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby

 • Ręczne przekopanie gleby
 • Podorywki i orki konne lub mechaniczne
 • -podorywka konna lub mechaniczna pługiem
 • orka glebogryzarką oraz mechaniczne bronowanie i kultywatorowanie przed orką
 • Rozrzucenie nawozów
 • Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego
 • Uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
 • Rozścielenie ziemi urodzajnej

Rozdział 03.

Zadrzewienie

 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez bryły korzeniowej na terenie płaskim
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez bryły korzeniowej na skarpach o nachyleniu do 1:2
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez bryły korzeniowej na skarpach o nachyleniu większym od 1:2
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych bez bryły korzeniowej na terenie płaskim
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych bez bryły korzeniowej na skarpach o nachyleniu do 1:2
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych bez bryły korzeniowej na skarpach o nachyleniu większym od 1:2
 • Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych) z bryłą korzeniową
 • Sadzenie drzew i krzewów iglastych z bryłą korzeniową na terenie płaskim
 • Sadzenie drzew i krzewów iglastych z bryłą korzeniową na skarpach o nachyleniu do 1:2
 • Sadzenie drzew i krzewów iglastych z bryłą korzeniową na skarpach o nachyleniu większym od 1:2
 • Sadzenie krzewów żywopłotowych
 • Sadzenie drzew przesadzarką

Rozdział 04.

Trawniki i kwietniki

 • Wykonanie trawników dywanowych
 • Wykonanie trawników parkowych
 • Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim
 • Wykonanie trawników darniowych
 • Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe
 • Obsadzenie kwietników
 • Wykonanie kwietników siewem
 • Obsadzenie stawów lub basenów kłączami roślin wodnych
 • Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami kwietnikowymi jednorocznymi
 • Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami

Rozdział 05.

Nawierzchnie placów, dróg ogrodowych

 • Układanie nawierzchni
 • Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej

Rozdział 06.

Mała architektura ogrodowa

 • Ukwiecone murki ogrodowe oraz fundamenty pod murki, pergole i trejaże
 • Słupy pergoli i trejaży
 • Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży
 • Schody ogrodowe
 • Piaskownice
 • Ławki parkowe
 • Roboty wykończeniowe powierzchni ścian i słupów

Rozdział 07.

Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym

 • Pielęgnacja
 • Obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych w ramach pielęgnacji
 • Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres zimowy

Być może zainteresują Cię także