94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-22

Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje murowe

 • Trzony kominów prostokątnych murowanych
 • Wykładziny i głowice kominów prostokątnych murowanych
 • Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych inwentarskich z pustaków ceramicznych typu "Max" i "Unimex", z bloczków betonu komórkowego i pustaków "Alfa" licowane cegłą wapienno-piaskową
 • Filarki międzyokienne i słupki pod legary z cegieł budowlanych pełnych
 • Filarki międzyokienne z cegły kratówki podwójnej
 • Studzienki przepływowe z cegieł
 • Wyloty wentylacyjne z rurek drenarskich w ścianach z cegły i rolki na ścianach

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe monolityczne i z prefabrykatów żelbetowych drobnowymiarowych

 • Podłoża pod stopy i ławy fundamentowe
 • Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich, spadki na gzymsach i podokiennikach, miski odpływowe pod rury spustowe
 • Belki żelbetowe prefabrykowane stropowe i dachowe typu DZ i T-27
 • Stropy i stropodachy z prefabrykowanych żelbetowych płyt drobnowymiarowych, montowane ręcznie
 • Daszki z elementów żelbetowych prefabrykowanych
 • Gzymsy żelbetowe prefabrykowane
 • Podwaliny i podciągi z belek żelbetowych prefabrykowanych
 • Prefabrykowane płyty i ruszty żelbetowe nad kanałami
 • Koryta betonowe dla trzody chlewnej
 • Żłoby dla krów ze stołem paszowym
 • Żłoby dla krów i jałówek
 • Żłoby dla jałówek i cieląt

Rozdział 03.

Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych

 • Stopy fundamentowe
 • Słupy
 • Podwaliny
 • Podciągi stropowe, dachowe, podsuwnicowe, gzymsowe, rygle, oczepy, belki i płatwie
 • Elementy ścienne
 • Elementy kominowe i wentylacyjne
 • Elementy schodowe
 • Płyty stropowe i dachowe - płaskie, żebrowe i wieolootworowe
 • Elementy ścian oporowych rampowych typu "L" lub odwrócone "T"
 • Elementy żelbetowe zbiorników cylindrycznych
 • Zalewanie zaprawą spoin między płytami

Rozdział 04.

System konstrukcyjno-montażowy rolniczego budownictwa mieszkaniowego RBM-75/79 wielopłytowy i płytowy udoskonalony

 • Ściany piwnic
 • Ściany nadziemia
 • Stropy, wieńce i nadproża
 • Elementy poddaszy i dachów
 • Kabiny sanitarne, osłony elektryczne, przewody wentylacyjne, węzły komunikacyjne

Rozdział 05.

Konstrukcje z elementów drewnianych dla systemu DKS-1, BHD-3A oraz ściany osłonowe

 • System konstrukcyjno-montażowy z drewna klejonego i stali DKS-1
  • Montaż elementami scalonymi
  • Montaż konstrukcji ram z pojedynczych elementów oraz pozostałe elementy
 • System konstrukcyjno-montażowy BHD-3A
  • Ramy i płatwie
  • Pozostałe elementy systemu
 • Ściany osłonowe
  • Ściany z lekkich elementów prefabrykowanych WPL-1
  • Ściany z lekkich elementów prefabrykowanych WPL-2 i PW3/A oraz ściany szczytowe z płyt azbestowo- cementowych

Rozdział 06.

Konstrukcje drewniane

 • Ścianki i przepierzenia drewniane
 • Podsufitki drewniane
 • Schody drabiniaste, drabiny strychowe, przekrycia studzienek i przepustów

Rozdział 07.

Pokrycia dachowe i stropy podwieszone

 • Pokrycie dachów płytami azbestowo-cementowymi falistymi
 • Ułożenie gąsiorów i ław kominiarskich
 • Stropy podwieszone z płyt azbestowo-cementowych, ocieplone wełną mineralną i styropianem

Rozdział 08.

Izolacje

 • Izolacja pionowa murów szczelinowych i pozioma stropów i stropodachów wełną mineralną
 • Izolacja stanowisk inwentarskich żużlem, keramzytem
 • Izolacja przeciwwilgociowa z gliny

Rozdział 09.

Stolarka

 • Drzwi i wrota drewniane rozwierane ocieplone typ DRO
 • Wrota drewniane rozwierane ocieplone dwuskrzydłowe pełne typ DRO
 • Drzwi drewniane klepkowe typ KR
 • Drzwi i wrota stalowo-drewniane rozwierane typ SDR
 • Drzwi i wrota stalowo-drewniane rozsuwane nieocieplone typ SDS
 • Drzwi drewniane rozwierane wybiegowe typ DRW
 • Drzwi i wrota deskowe, rozwierane, na hakach obsadzonych w murze typ DR
 • Drzwi i wrota jw. na hakach przyspawanych do marek stalowych typ DR
 • Wrota drewniane deskowe przesuwne typ DS z torem jezdnym osadzonym za pomocą spawania
 • Wrota drewniane deskowe przesuwne typ DS z torem jezdnym osadzonym za pomocą śrub
 • Okna krosnowe inwentarskie typ OI fabrycznie malowane i szklone
 • Okna krosnowe inwentarskie z dwukrotnym malowaniem i szkleniem na budowie
 • Okna krosnowe inwentarskie typ ID fabrycznie malowane i szklone
 • Okna krosnowe inwentarskie z dwukrotnym malowaniem i szkleniem na budowie

Rozdział 10.

Podłogi i posadzki

 • Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego, lekkiego betonu jamistego, styrobetonu i szkła piankowego
 • Podkłady pod posadzki z płyt gipsowych
 • Posadzki betonowe, cementowe na płytach izolacyjnych i rowki gnojowe
 • Podłogi z lekkiej zaprawy cementowej
 • Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej, posadzki gumowe oraz cokoliki cementowe
 • Posadzki z cegły na stanowiskach inwentarskich

Rozdział 11.

Szklenie

 • Szklenie ram metalowych i żelbetowych stałych gotowymi zestawami szkła kopertowego
 • Szklenie otworów bez węgarkow szkłem zbrojonym
 • Szklenie ram metalowych szklarni
 • Bezkitowe szklenie ram i drzwi metalowych szklarni

Rozdział 12.

Betony i zaprawy

 • Betony zwykłe w warunkach przeciętnych
 • Zaprawy wapienne
 • Zaprawy cementowo-wapienne
 • Zaprawy cementowe
 • Betony i zaprawy lekkie

Rozdział 13.

Konstrukcje nośne pod wentylatory, podstawy dachowe oraz wieżyczki wentylacyjne

 • Wykonanie i montaż konstrukcji nośnych (drewnianych) i montaż ram wsporczych pod wentylatory dachowe typu WOIG
 • Wykonanie i montaż konstrukcji nośnych (drewnianych) i montaż ram wsporczych pod podstawy dachowe typ B
 • Montaż wieżyczek wentylacyjnych z wentylatorem typu L/WW-450 i kanałów wentylacyjnych z wentylatorami typu WOIG

Być może zainteresują Cię także