94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-25

Urządzenia placu budowy

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Barakowozy, budynki i obiekty kubaturowe

 • Montaż i demontaż
 • Hotele robotnicze z elementów drewnianych i drewnopochodnych
 • Budynki biurowe składane z elementów drewnianych i drewnopochodnych
 • Portiernie, wartownie lub kantorki majstra z elementów drewnianych i drewnopochodnych
 • Pakamery robotnicze
 • Budynki socjalno-sanitarne
 • Bufety samoobsługowe o konstrukcjach rozbieralnych
 • Stołówki z elementów drewnianych i drewnopochodnych
 • Ubikacje
 • Magazyny
 • Budynki

Rozdział 02.

Wiaty, zadaszenia i cieplaki

 • Wiaty
 • Zadaszenia
 • Cieplaki prowizoryczne
 • Zadaszenia prowizoryczne drewniane na stanowiska betoniarek
 • Pomieszczenia drewniane dla operatorów
 • Ubikacja sucha o konstrukcji drewnianej

Rozdział 03.

Budowle składowe produkcyjno-usługowe, zbiorniki oraz ogrodzenia

 • Zbiorniki na paliwo płynne
 • Fundamenty betonowe pod zbiorniki metalowe na cement
 • Zbiorniki metalowe na cement
 • Doły do gaszenia wapna
 • Zasieki na materiały sypkie
 • Stoły zbrojarskie
 • Ogrodzenia
 • Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi
 • Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami
 • Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi
 • Furtki wejściowe ze słupkami
 • Zbiorniki otwarte, terenowe, przeciwpożarowe z betonu o głębokości do 2 m
 • Ogrodzenie typu "Metro"

Rozdział 04.

Budowle i urządzenia komunikacyjne

 • Rampy drogowe i kolejowe
 • Koryta pod torowiska montażowych żurawi wieżowych i suwnic bramowych
 • Nawierzchnie
 • Chodniki i ścieżki
 • Schody drewniane z poręczami
 • Schodnie drewniane z poręczami
 • Mosty drogowe na palach
 • Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3m
 • Kładki dla pieszych
 • Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych
 • Słupki
 • Znaki drogowe

Rozdział 05.

Budowle i urządzenia sieci wodociągowej, cieplnej i kanalizacyjnej

 • Studnie
 • Wieże ciśnień
 • Rurociągi wody zimnej zmontowane na powierzchni terenu lub na konstrukcji wsporczej
 • Dopłaty
 • Kanały z rur kielichowych żeliwnych lub kamionkowych
 • Rurociągi stalowe centralnego ogrzewania
 • Dodatkowe nakłady na wykonanie wykopów dla rurociągów sieci cieplnej
 • Kanały prefabrykowane łupinowe dla sieci cieplnych
 • Zawory hydrantowe w szafkach
 • Hydranty pożarowe na rurociągach wodociągowych
 • Zdroje wodociągowe
 • Wodomierze w studzienkach murowanych
 • Zawory hydrantowe
 • Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych
 • Osadniki świeżowodne trój- i czterokomorowe z kręgów betonowych
 • Zasuwy żeliwne burzowe kanalizacyjne

Rozdział 06.

Sieci i urządzenia elektroenergetyczne

 • Słupy pojedyncze żelbetowe z konstrukcją i izolatorami
 • Podpory żelbetowe dla słupów
 • Słupy
 • Odciążki dla słupów
 • Montaż przewodów linii napowietrznych na słupach sposobem ręcznym
 • Ręczne układanie kabli energetycznych w ziemi
 • Ręczne układanie kabli energetycznych na uprzednio zamontowanych konstrukcjach bez mocowania
 • Układanie rur ochronnych w wykopie
 • Wciąganie kabla do rur ochronnych
 • Ręczne układanie folii na kablu
 • Montaż końcówek kablowych
 • Ręczne układanie kabli energetycznych na uprzednio zamontowanych konstrukcjach
 • Montaż i demontaż uziomów
 • Wysięgniki jednoramienne stalowe
 • Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane, wolnostojące
 • Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu
 • Montaż
 • Stacje transformatorowe na słupach bramowych żelbetowych

Rozdział 07.

Przewody i urządzenia telekomunikacyjne oraz radiowe

 • Przewody telekomunikacyjne stalowe na istniejących słupach
 • Fundamenty pod maszty stalowe antenowe
 • Ustawienie masztów antenowych rurowych
 • Anteny nadawczo-odbiorcze
 • Konstrukcje stalowe wsporcze na ustawionych masztach
 • Układanie przewodów na masztach antenowych
 • Uziomy powierzchniowe z taśmy stalowej
 • Gniazda antenowe
 • Montaż i uruchomienie radiotelefonów

Być może zainteresują Cię także