94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-28

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Studzienne ujęcia wody

 • Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie
 • Głowice studni wierconych
 • Pompy głębinowe w studniach wierconych
 • Wodomierze studzienne typu MK
 • Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody
 • Głowice studni z PCW

Rozdział 02.

Stacje wodociągowe

 • Rury stalowe kołnierzowe
 • Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
 • Kołnierze stalowe do rur
 • Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń
 • Rury z PCW o połączeniach klejonych
 • Kształtki z PCW ciśnieniowe łączone na klej
 • Przepustnice zaporowe
 • Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe
 • Wodomierze śrubowe typu MZ
 • Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe
 • Zbiorniki filtracyjne
 • Załadowanie zbiornika masą filtracyjną
 • Próby ciśnieniowe węzła filtracyjnego
 • Manometry, wakuometry, wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)
 • Zawory zaporowe elektromagnetyczne
 • Rozdzielacze do instalacji sprężonego powietrza
 • Skrzynki pomiarowo-przelewowe
 • Lejki ściekowe
 • Osłony odpowietrzników kulowych
 • Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa

Rozdział 03.

Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich

 • Rury
 • Kształtki
 • Złącza typu "GIBAULT"
 • Zasuwy żeliwne
 • Zawory odpowietrzające z kurkiem
 • Hydranty pożarowe i zdroje uliczne
 • Nawiertki na istniejących rurociągach
 • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
 • Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami
 • Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
 • Montowanie rurociągów z rur żeliwnych o długości innej niż 5m dla średnic 80-200mm

Rozdział 04.

Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • Wykonanie ściany oporowej
 • Przewierty maszyną do wierceń poziomych
 • Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych
 • Przewierty ręczne
 • Zamknięcie końcówek rur ochronnych
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni)
 • Studzienki rewizyjne z gotowych elementów z tworzywa sztucznego
 • Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm

Rozdział 05.

Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich

 • Podłoża
 • Rury kanalizacyjne
 • Przykanaliki z rur
 • Kształtki kanalizacyjne

Rozdział 06.

Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków

 • Kraty stalowe
 • Kraty łukowe i koszowe
 • Urządzenia regulacyjne
 • Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki
 • Instalacje złóż biologicznych
 • Zespoły zblokowanych oczyszczalni ścieków
 • Odwadniacze i zagęszczacze osadu
 • Urządzenia pomocnicze
 • Materiały pomocnicze do rozdziału 06 (z wyjątkiem tablicy 0606)

Rozdział 07.

Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz stref ochrony sanitarnej

 • Uszczelnienie czaszy i skarp składowisk
 • Umocnienia czaszy i skarp składowisk
 • Ułożenie drenażu z rur
 • Złoża filtracyjne
 • Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych
 • Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych
 • Sadzenie drzew i krzewów iglastych
 • Sadzenie krzewów żywopłotowych
 • Ręczne wykonanie trawników siewem
 • Mechaniczne wykonywanie trawników siewem

Rozdział 99.

Tablice uzupełniające

 • Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa (rozdział 02)
 • Montowanie rurociągów z rur żeliwnych o średnicy 80-200mm o długości innej niż 5m
 • Materiały pomocnicze do rozdziału 06 (z wyjątkiem tablicy 0606)

Być może zainteresują Cię także