94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-33r90

Konstrukcje mostowe

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Mosty drewniane i rusztowania mostowe

 • Podpory mostów drewnianych i izbice
 • Ustroje niosące mostów drewnianych
 • Jezdnie mostów drewnianych
 • Chodniki krawężniki i poręcze mostów drewnianych
 • Wzmocnienia podpór i izbic
 • Podłoża gruntowe pod rusztowania
 • Rusztowania drewniane
 • Drewniane kładki i estakady robocze
 • Rusztowania

Rozdział 02.

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe

 • Wytwarzanie mieszanki betonowej
 • Deskowanie
 • Przygotowanie zbrojenia na budowie
 • Montaż zbrojenia
 • Betonowanie
 • Montaż i demontaż łożysk oraz wykonanie przegubów
 • Regulacja i malowanie łożysk

Rozdział 03.

Ustroje niosące mostów stalowych

 • Roboty załadunkowe i wyładunkowe oraz transport elementów mostowych
 • Scalenie konstrukcji stalowych
 • Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi
 • Skręcanie śrubami przed nitowaniem i sprężaniem, nitowanie elementów konstrukcji oraz wykonanie połączeń na śruby sprężające
 • Nasuwanie podłużne przęseł
 • Przesuwanie poprzeczne przęseł
 • Podnoszenie lub opuszczanie przesęł
 • Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych z pomocą żurawia
 • Montaż różnych elementów pomostu
 • Naprawa elementów konstrukcji przęsła
 • Demontaż przęseł blachownicowych i kratowych
 • Montaż kładki dla pieszych nad torami

Rozdział 04.

Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych

 • Deskowanie
 • Przygotowanie zbrojenia na budowie
 • Montaż zbrojenia
 • Przygotowanie i montaż
 • Betonowanie
 • Montaż prefabrykowanych dźwigarów
 • Sprężanie
 • Iniekcja kabli sprężających

Rozdział 05.

Prefabrykowane wiadukty kolejowe typu tunelowego

 • Prefabrykowane widukty kolejowe typu tunelowego

Rozdział 06.

Przepusty

 • Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
 • Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, rurowych i skrzynkowych
 • Prefabrykowane przepusty kolejowe

Rozdział 07.

Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych

 • Ułożenie i demontaż mostowych elementów dylatacji
 • Montaż i demontaż
 • Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących
 • Montaż i demontaż
 • Odciążenia toru kolejowego konstrukcją
 • Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje
 • Izolacje przeciwwilgociowe
 • Izolacja typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnych
 • Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem
 • Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych mostów

Być może zainteresują Cię także