94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-37

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Zestawy materiałowe dla budowy i przebudowy nawierzchni kolejowej

 • Materiały nawierzchniowe prefabrykowanego przęsła torowego
 • Materiały nawierzchniowe dla toru klasycznego

Rozdział 02.

Montaż i układanie torów kolejowych

 • Budowa toru kolejowego z prefabrykowanych przęseł torowych na podkładach
 • Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach
 • Układanie toru kolejowego montowanego na budowie z szyn staroużytecznych S-42
 • Nasuwanie ręczne zmontowanych torów na oś

Rozdział 03.

Układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań toru

 • Układanie rozjazdów zwyczajnych
 • Układanie
 • Przesuwanie ręczne w kierunku poprzecznym rozjazdów i skrzyżowań torów zmontowanych na boku z szyn
 • Przesuwanie ręczne w kierunku podłużnym rozjazdów i skrzyżowań torów zmontowanych na boku z szyn

Rozdział 04.

Remonty i naprawy nawierzchni kolejowej

 • Naprawa odkształceń
 • Ręczne opuszczanie toru
 • Ciągłe podnoszenie toru warstwami
 • Ręczne opuszczanie rozjazdów
 • Ręczne podnoszenie rozjazdów z szyn S-49 wraz z regulacją niwelety
 • Mechaniczne podnoszenie i podbijanie rozjazdów wraz z regulacją niwelety
 • Podnoszenie lub opuszczanie skrzyżowań toru wraz z regulacją niwelety
 • Naprawa toru kolejowego z ciągłą wymianą podkładów

Rozdział 05.

Balastowanie nowobudowanych i remontowanych nawierzchni kolejowych

 • Ręczne balastowanie torów z dowozem podsypki wagonami
 • Balastowanie torów przy użyciu

Rozdział 06.

Rozbiórki torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań

 • Rozbiórka torów kolejowych przęsłami na podkładach
 • Mechaniczna rozbiórka torów kolejowych na podkładach
 • Rozbiórka ręczna torów kolejowych na podkładach
 • Mechaniczna rozbiórka rozjazdów
 • Rozbiórka ręczna kolejowych rozjazdów

Rozdział 07.

Różne roboty pomocnicze przy budowie i remontach nawierzchni kolejowej

 • Układanie różnych elementów nawierzchni kolejowej
 • Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów,rozjazdów i skrzyżowań torów
 • Zbrojenie podkładów i wykonanie zespołów podzłączowych na budowie
 • Budowa przęseł torowych i stalowej nawierzchni kolejowej
 • Przewóz podkładów kolejowych,podrozjazdów i podsypki
 • Usuwanie wierzchniej warstwy podsypki

Być może zainteresują Cię także