94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 4-01

Roboty remontowe budowlane

Netto Brutto (VAT 23%)
166,00 zł 204,18 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty ziemne

 • Roboty wstępne i przygotowawcze
 • Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym
 • Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2
 • Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
 • Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami
 • Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
 • Umocnienie, odeskowanie wykopów, zabezpieczenie wykopów oraz pomosty dla pieszych
 • Wywóz ziemi i gruzu

Rozdział 02.

Roboty betonowe i żelbetowe

 • Stemplowanie i deskowanie elementów betonowych i żelbetowych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia
 • Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
 • Uzupełnienie i naprawa stropów prefabrykowanych WPS i ceramicznych
 • Wymiana, uzupełnienie i naprawa podokienników, stopni schodowych oraz podłoży betonowych
 • Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
 • Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach
 • Przebicie otworów w elementach z betonu
 • Wykucie bruzd w elementach betonowych
 • Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków
 • Roboty rozbiórkowe
 • Wykonanie opaski betonowej przy budynku
 • Przygotowanie masy betonowej

Rozdział 03.

Roboty murowe

 • Podmurowanie lub wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie
 • Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych
 • Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów
 • Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
 • Przymurowanie
 • Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł
 • Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w ścianach z cegieł i na kątownikach łączących piec z kanałem
 • Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych
 • Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł
 • Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł
 • Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
 • Przemurowanie przesklepień łukowych otworów oraz węgarków w ścianach z cegieł
 • Uzupełnienie
 • Obsadzenie
 • Zamurowanie
 • Wykucie
 • Przebicie otworów
 • Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
 • Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł
 • Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł
 • Przebicie otworów
 • Wykucie gniazd w ścianach z cegieł i w stopniach betonowych
 • Skucie występów na ścianach z kamieni i nierówności na ścianach z cegieł
 • Rozebranie
 • Wykucie z muru
 • Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki

Rozdział 04.

Roboty ciesielskie

 • Naprawa ścian drewnianych
  • Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych
  • Wymiana jednostronnego odeskowania ścian
  • Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego
  • Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań
  • Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych oraz wstawienie stojaków z krawędziaków
  • Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych
  • Obsadzenie ościeżnic w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami
 • Naprawa stropów drewnianych
  • Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych
  • Wymiana ślepego pułapu
  • Wymiana podsufitki z desek lub płyt
  • Wymiana elementów podłóg z desek
 • Naprawa drewnianej konstrukcji dachów
  • Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
  • Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm
  • Wymiana deskowania lub łacenia dachów
  • Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów
  • Uzupełnienie ław kominiarskich
 • Naprawa schodów oraz dorobienie nakryw do śmietników
  • Wymiana elementów schodów drewnianych
  • Wykonanie nakryw drewnianych do śmietników
 • Rusztowania i konstrukcje zabezpieczające
  • Wykonanie rusztowania przy kominach
  • Zastawy zabezpieczające i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczające
  • Podstemplowanie zagrożonych ścian
  • Podstemplowanie zagrożonych stropów
  • Podstemplowanie płyt balkonowych
  • Wycięcie miejsca pod ściankę działową, piec lub komin
  • Wycięcie otworów na piece w ścianach drewnianych
 • Rozbiórki konstrukcji drewnianych
  • Rozebranie obicia ścian drewnianych
  • Rozebranie ścian z okrąglaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych
  • Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych
  • Rozebranie stropów drewnianych
  • Rozebranie konstrukcji więźb dachowych
  • Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej
  • Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych

Rozdział 05.

Roboty pokrywcze

 • Uzupełnienie i uszczelnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej na zaprawie
 • Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej
 • Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej
 • Dopłata do pokryć dachowych z dachówek ceramicznych lub cementowych przy oknach owalnych (wole oka)
 • Wymiana pokryć z dachówki powierzchni do 1m2 i uszczelnienie styków pokrycia z murami
 • Wymiana pojedynczych dachówek w pokryciu i wyłożenie murów ogniowych dachówką
 • Rozbiórka pokrycia z dachówek i ich oczyszczenie
 • Uzupełnienie, przełożenie i naprawa pokrycia z płyt azbestowo-cementowych
 • Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych
 • Pokrycie i uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy smołowej
 • Uzupełnienie i wymiana pokryć z dwóch warstw papy smołowej
 • Pokrycie i uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej
 • Uzupełnienie i wymiana pokryć i krycia dachów dwoma warstwami papy asfaltowej
 • Krycie dachów warstwą papy smołowej i warstwą papy asfaltowej (uzupełnienie i wymiana)
 • Uzupełnienie obróbek i krycia dachów papą jutową
 • Smarowanie pokrycia materiałami smołowymi i posypanie piaskiem
 • Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego
 • Uzupełnienie przełożenie i rozebranie pokrycia z tafli łupkowych
 • Uzupełnienie i rozebranie pokrycia z gontów
 • Uzupełnienie i wymiana pokryć dachowych z blachy
 • Naprawa pokrycia dachowego z blachy
 • Uzupełnienie rynien dachowych wiszących
 • Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych
 • Uzupełnienie rur spustowych
 • Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych
 • Uzupełnienie obróbek blacharskich
 • Uzupełnienie pokrycia wierzchu okien prostokątnych, bocznych ścian okien, wyłazu dachowego, obróbki nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp., obicie drewnianych powierzchni blachą
 • Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów oraz naprawa obróbek blacharskich
 • Podmiedziowanie obróbek blacharskich z blachy z cynku i zabezpieczenie połaci dachowych
 • Rozebranie obróbek, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku

Rozdział 06.

Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne

 • Roboty izolacyjne
  • Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych
  • Izolacje poziome murów
  • Izolacje pionowe murów
  • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych
  • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt gazo- i pianobetonowych oraz szkła piankowego
  • Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek "Alpex"
  • Wykonanie podsypek izolacyjnych
  • Wymiana podsypek izolacyjnych
  • Rozebranie podsypek izolacyjnych
 • Roboty odgrzybieniowe
  • Odgrzybianie elementów drewnianych
  • Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach
  • Zabezpieczenie wgłębne elementów drewnianych
  • Odgrzybianie powierzchni murów i stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych
  • Odgrzybianie spoin murów lub stropów przy użyciu klamer budowlanych
  • Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania
  • Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania
  • Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania
  • Odgrzybianie stropów ceglanych metodą opryskiwania
  • Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki
  • Odgrzybianie wgłębne murów
  • Impregnacja grzybobójcza drewna
  • Impregnacja ogniochronna

Rozdział 07.

Roboty tynkowe

 • Roboty przygotowawcze
  • Odbicie tynków wewnętrznych
  • Odbicie pasów tynków wewnętrznych
  • Umocnienie siatek tynkarskich na ścianach i stropach
  • Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową
 • Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych
  • Wykonanie tynków zwykłych kategorii III
  • Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
  • Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
  • Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręczne
  • Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych
  • Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych
  • Dopłata za tynk wypalany na ścianach wewnętrznych
 • Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych
  • Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
  • Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne
  • Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
  • Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
  • Uzupełnienie tynków nakrapianych
  • Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych
  • Uzupełnienie boni prostokątnych
  • Dopłata za pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych
  • Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem

Rozdział 08.

Roboty posadzkowe i wykładzinowe

 • Uzupełnienie posadzek z cegły budowlanej pełnej i klinkierowej
 • Naprawa posadzek z cegły budowlanej pełnej i klinkierowej
 • Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych
 • Naprawa posadzek cementowych, cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki
 • Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych
 • Naprawa posadzek lastrykowych
 • Naprawa stopni obłożonych masą lastryko
 • Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych
 • Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych
 • Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych
 • Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych
 • Wymiana cokolików z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
 • Wymiana lub uzupełnienie płytek i cokolików z kamieni sztucznych do 3 sztuk w jednym miejscu
 • Uzupełnienie posadzek z deszczułek
 • Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego
 • Ocyklinowanie posadzek z deszczułek i rozebranie posadzek
 • Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych oraz listew i cokolików
 • Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych
 • Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu
 • Roboty różne

Rozdział 09.

Roboty stolarskie

 • Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych
 • Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych
 • Dopasowanie skrzydeł drzwiowych
 • Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych
 • Powiększenie skrzydeł drzwiowych
 • Przeklejenie skrzydeł drzwiowych
 • Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych (jako oddzielna robota)
 • Wymiana elementów skrzydeł okiennych
 • Dopasowanie skrzydeł okiennych
 • Przeklejenie skrzydeł okiennych
 • Naprawa wietrzników okiennych
 • Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki
 • Wstawienie łat w płaszczyznach elementów stolarki (skrzydła)
 • Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwytów) schodowych z drewna
 • Wymiana części okładzin poręczowych z masy plastycznej
 • Naprawa podokienników drewnianych
 • Demontaż okuć okiennych i drzwiowych
 • Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych
 • Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych
 • Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych
 • Dorabianie elementów ościeżnic do istniejących skrzydeł okiennych lub drzwiowych
 • Wykonanie ościeżnic z gotowych półfabrykatów
 • Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących ościeżnic
 • Wykonanie skrzydeł okiennych z gotowych półfabrykatów
 • Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic
 • Wykonanie połączeń ramiaków skrzydeł drzwiowych
 • Wykonanie skrzydeł drzwiowych z gotowych półfabrykatów

Rozdział 10.

Roboty zduńskie

 • Przestawienie pieców licowanych kaflami
 • Naprawa średnia i główna pieców licowanych kaflami
 • Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami
 • Naprawa średnia i główna
 • Przemurowanie i naprawa główna trzonów kotłowych
 • Przemurowanie sklepień i palenisk pieców, oczyszczenie kanałów i osprzętu, wylepienie drzwiczek gliną, okredowanie i ografitowanie
 • Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę kafli
 • Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych
 • Rozbiórka pieców, trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych

Rozdział 11.

Roboty szklarskie

 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych,
 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych, zdejmowanych
 • Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny
 • Szklenie ram okiennych wystawowych, stałych, szkłem gładkim o grubości 5-8mm
 • Uzupełnienie okitowania istniejących szyb
 • Uzupełnienie brakujących listew drewnianych i wkrętów do listew
 • Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych

Rozdział 12.

Roboty malarskie

 • Malowanie tynków wewnętrznych farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi oraz tapetowanie ścian
  • Malowanie starych tynków wewnętrznych farbami wapiennymi
  • Malowanie starych tynków wewnętrznych farbami klejowymi
  • Nałożenie deseni wałkiem na ścianach uprzednio malowanych
  • Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
  • Tapetowanie ścian
 • Malowanie olejne tynków
  • Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
  • Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm
  • Lakierowanie jednostronne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno oraz wyługowanie farby olejnej
 • Malowanie olejne stolarki budowlanej
  • Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej
  • Lakierowanie powierzchni drewnianych
  • Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych
  • Malowanie farbą olejną elementów metalowych
  • Lakierowanie powierzchni metalowych
  • Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych
 • Różne roboty malarskie i wykończeniowe
  • Mycie po robotach malarskich
  • Zabezpieczenie podłóg trocinami

Rozdział 13.

Roboty kowalsko-ślusarskie

 • Naprawa różnych elementów metalowych
 • Naprawa zamków metalowych
 • Wykonanie i montaż ściągów
 • Spawanie i cięcie stali
 • Przecinanie poprzeczne stali palnikiem
 • Roboty demontażowe

Być może zainteresują Cię także