94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 4-04

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Rozebranie konstrukcji z cegły, bloczków i pustaków

 • Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu
 • Rozebranie murów z cegły powyżej terenu
 • Przewracanie murów z cegły za pomocą liny i zblocza
 • Rozebranie murów z bloczków i pustaków powyżej terenu
 • Rozebranie ścianek z cegły i z płyt betonu komórkowego
 • Rozebranie stropów płaskich Kleina, gęstożebrowych i pustakowych
 • Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły i stalowych belek stropowych
 • Rozebranie przesklepień (nadproży) z cegły
 • Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolno stojących z cegły
 • Rozebranie podciągów i słupów z kształtowników stalowych

Rozdział 02.

Rozebranie konstrukcji z kamienia

 • Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu
 • Rozebranie wolno stojących słupów (filarów) z kamienia powyżej terenu
 • Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia poniżej terenu

Rozdział 03.

Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych

 • Rozebranie podłoża żwiro i gruzobetonowego
 • Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny
 • Rozebranie ścian żelbetowych, betonowych, gruzobetonowych i z kruszywa lekkiego
 • Rozebranie słupów betonowych i żelbetowych
 • Rozebranie stropów żelbetowych, belek i podciągów oraz płyt dachowych
 • Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, rozbicie brył betonowych

Rozdział 04.

Rozebranie konstrukcji drewnianych

 • Rozebranie baraków drewnianych składanych
 • Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej
 • Rozebranie konstrukcji więźb dachowych
 • Rozebranie ścian z okrąglaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych
 • Rozebranie drewnianych podłóg i legarów
 • Rozebranie stropów drewnianych i stemplowania zagrożonych stropów

Rozdział 05.

Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, płyt balkonowych, oblicowania cokołów, trzonów kuchennych i pieców

 • Rozebranie posadzek z deszczułek
 • Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich
 • Rozebranie płyt balkonowych z balustradami
 • Rozebranie posadzek
 • Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych
 • Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
 • Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek
 • Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych
 • Rozebranie pokrycia dachowego z papy
 • Rozebranie pieców i trzonów kuchennych

Rozdział 06.

Mechaniczne przewracanie murów, burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek

 • Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny
 • Burzenie murów i posadzek z cegły przy użyciu młotów pneumatycznych
 • Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych
 • Burzenie konstrukcji żelbetowych przy użyciu młotów pneumatycznych

Rozdział 07.

Demontaż przewodów i urządzeń instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazowych

 • Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych ocynkowanych i z tworzyw sztucznych
 • Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych
 • Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych
 • Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika tlenowego
 • Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych
 • Demontaż grzejników i rur żebrowych żeliwnych

Rozdział 08.

Rozebranie konstrukcji stalowych, cięcie kształtowników

 • Rozebranie konstrukcji
 • Przecinanie poprzeczne piłką ręczną
 • Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym
 • Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej

Rozdział 09.

Ogrodzenia. Rynny do gruzu

 • Ogrodzenia z przęseł przenośnych i rynny do gruzu

Rozdział 10.

Przygotowanie materiałów z rozbiórki do użytku

 • Przygotowanie cegieł z rozbiórki do użytku
 • Uzyskanie gruzu z gruzowiska
 • Przygotowanie materiałów posadzkowych z rozbiórki do użytku
 • Przygotowanie materiałów z pokryć dachowych z rozbiórki do użytku
 • Przygotowanie materiału drzewnego z rozbiórki konstrukcji do użytku
 • Przygotowanie stolarki budowlanej, podokienników oraz okien i krat stalowych z rozbiórki do użytku
 • Przygotowanie blachy cynkowej i ocynkowanej z rozbiórki do użytku
 • Przygotowanie cegieł szamotowych i kafli z rozbiórki do użytku

Rozdział 11.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
 • Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
 • Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
 • Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki

Być może zainteresują Cię także