94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 4-05t1

Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Sieci wodociągowe

 • Wymiana odcinka rury
  • Wymiana rur żeliwnych ciśnieniowych
  • Wymiana rur stalowych o złączach spawanych
  • Wymiana rurociągu z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowego
  • Wymiana rurociągu z polietylenu (PE) niskociśnieniowego
 • Wymiana kształtek
  • Wymiana kształtki żeliwnej ciśnieniowej kielichowej
  • stalowych o złączach spawanych
 • Wstawienie trójnika w rurociąg
  • Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
  • Wstawienie trójnika stalowego o złączach spawanych
  • Kołnierze spawane do rur stalowych
 • Próba i dezynfekcja rurociągu
  • Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych
  • Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
 • Demontaż rurociągu
  • Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego
  • stalowego o złączach spawanych
  • azbestowo-cementowego o złączach typu "Simplex"
  • azbestowo-cementowego o złączach typu "Gibault"
  • z tworzyw sztucznych (PCW i PE)

Rozdział 02.

Armatura i uzbrojenie sieci wodociągowej

 • Wymiana armatury i uzbrojenia
  • Wymiana zasuwy żeliwnej kielichowej
  • Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej
  • Wymiana odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego - w studzienkach
  • Wymiana odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych
  • Wymiana hydrantu podziemnego, nadziemnego i zdroju czerpalnego
 • Wstawienie armatury w rurociąg
  • Wstawienie zasuwy żeliwnej
  • Wstawienie hydrantu podziemnego
  • Wstawienie odwadniaka żeliwnego
 • Demontaż armatury i uzbrojenia
  • Demontaż zasuwy żeliwnej
  • Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego - w studzienkach
  • Demontaż odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych
  • Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego
  • Demontaż hydrantu podziemnego, nadziemnego i zdroju czerpalnego

Rozdział 03.

Kanały rurowe

 • Wymiana odcinka rury
  • Wymiana rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową rury długości 1m, 1,25m, 1,50m
  • Wymiana rur kamionkowych kielichowych o długości 1m, 1,25m, 1,50m uszczelnionych smołą i pakiem
  • Wymiana rur betonowych kielichowych uszczelnionych zaprawą cementową
  • Wymiana rur betonowych o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy
  • Wymiana rur żelbetowych łączonych na styk opaską betonową
  • Wymiana rur z betonu żwirowego typu "Wipro" z uszczelką gumową
  • Wymiana rur z betonu żwirowego typu "Wipro" uszczelnionych sznurem i opaską żelbetową
 • Wymiana kształtek
  • Wymiana kształtki kamionkowej uszczelnionej zaprawą cementową
  • Wymiana kształtki kamionkowej uszczelnionej smołą z pakiem
 • Wstawienie trójnika w rurociąg
  • Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego uszczelnionego sznurem i cementem
  • Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego uszczelnionego smołą z pakiem
  • Próba szczelności kanałów rurowych
 • Demontaż rurociągu
  • Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem
  • Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego smołą i pakiem
  • Demontaż rurociągu betonowego uszczelnionego zaprawą cementową
  • Demontaż rurociągu betonowego z opaską z zaprawy cementowej i papy
  • Demontaż rurociągu żelbetowego łączonego na styk opaską betonową
  • Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu „WIPRO” z uszczelką gumową
  • Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu „WIPRO” uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową

Rozdział 04.

Roboty towarzyszące

 • Podłoża i obetonowanie kanałów
  • Podłoża pod kanały i obiekty
  • Podłoża betonowe i obetonowanie kanałów
 • Izolacja styków rur stalowych
  • Izolacja asfaltem
  • Izolacja taśmą "Denso" plastyczną
  • Izolacja welonem z włókna szklanego
 • Roboty demontażowe
  • Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie
  • Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych
  • Demontaż studzienek ściekowych ulicznych

Być może zainteresują Cię także