94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Netto Brutto (VAT 23%)
113,00 zł 138,99 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Sieci wodociągowe

 • Rurociągi z rur żeliwnych ciśnieniowych
 • Rurociągi z rur
 • Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD
 • Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach kołnierzowych zgrzewanych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
 • Kształtki żeliwne ciśnieniowe
 • Kształtki stalowe kołnierzowe
 • Spawanie kołnierzy do rur stalowych
 • Kształtki żeliwne przejściowe do rur BETRAS
 • Z-1 i Z-2
 • Z-3 i Z-4
 • Kształtki stalowe przejściowe do rur typu BETRAS
 • Kształtki ciśnieniowe typu HOBAS
 • Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na wcisk

Rozdział 02.

Uzbrojenie sieci wodociągowych

 • Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne z obudową
 • Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne bez obudowy, montowane w komorach
 • Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe
 • Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe uszczelnione
 • Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe montowane w komorach
 • Zasuwy typu "E" z obudową montowane na rurociągach PVC i PE
 • Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16atm dla rur PE
 • Odpowietrzenie sieci wodociągowych w komorach
 • Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych w studzienkach
 • Odwodnienie rurociągów sieci wodociągowych
 • Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych
 • Hydranty pożarowe i zdroje uliczne
 • Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową

Rozdział 03.

Przekraczanie przeszkód terenowych

 • Wykonanie przecisków
 • Przecisk dwustopniowy o długości do 50m w gruntach
 • Przewierty maszyną do wierceń poziomych
  • WP 15/25
  • WP 30/60
  • WP 80/120
  • Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych
  • Wypełnianie rur ochronnych betonem
  • Przecisk metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego

Rozdział 04.

Kanały rurowe

 • Kanały z rur kamionkowych, kielichowych uszczelnianych smołą i pakiem
 • Kanały z rur kamionkowych, kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową
 • Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych typu HEPWORTH
 • Rurociągi z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu HOBAS
 • Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO
 • Kanały z rur PCW łączone na wcisk
 • Kanały z rur betonowych
 • Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową
 • Kanały z rur betonowych i żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową
 • Kanały z rur betonowych i żelbetowych typu WIPRO łączonych na sznur i opaskę żelbetową
 • Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową
 • Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane
 • Kształtki kamionkowe typu HEPWORTH
 • Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu HOBAS na połączenia
 • Montaż kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO
 • Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk
 • Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową
 • Łączenie rur i kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO metodą spawania ekstruzyjnego
 • Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO na połączenia skręcane

Rozdział 05.

Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Przygotowanie zbrojenia
 • Montaż zbrojenia
 • Deskowanie ław, ścian, stropów, belek i podciągów
 • Układanie mieszanki betonowej
 • Podłoża
 • Wykonanie otuliny betonowej kanałów
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych wykonywane metodą studniarską
 • Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN
 • Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS
 • Komory murowane z cegły
 • Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej murowanej
 • Płyty żelbetowe przejściowe na studniach i komorach
 • Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkowych i PCW średnicy 200mm
 • Kominy włazowe z kręgów betonowych
 • Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe
 • Tynki cementowe i posadzki
 • Wykładziny ścian, posadzek i kanałów
 • Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS
 • Osadzenie włazów żeliwnych, skrzynek ulicznych, stopni włazowych w studzienkach i komorach
 • Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3

Rozdział 06.

Izolacje

 • Izolacje styków rurociągów stalowych
 • Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno
 • Izolacje wewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno
 • Izolacje z materiałów rolowych powierzchni
 • Izolacje powłokowe poziomych powierzchni
 • Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem

Rozdział 07.

Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych żeliwnych i stalowych
 • Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych
 • Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur
 • Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
 • Próba wodna szczelności kanałów rurowych
 • Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej
 • Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
 • Dopłaty i potrącenia do prób szczelności rurociągów o długości różnej od 200m dla rur
 • Dopłaty i potrącenia do dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m

Rozdział 08.

Podłączenie instalacji wewnętrznej do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów
 • Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach
 • Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi
 • Przyłącze wodociągowe z rur
 • Przyłącze kanalizacyjne

Rozdział 09.

Konstrukcje podwieszeń przewodów kolizyjnych

 • Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
 • Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

Być może zainteresują Cię także