94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KSNR 1

Roboty ziemne

Netto Brutto (VAT 23%)
60,00 zł 73,80 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze

 • Mechaniczne
 • Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi
 • Roboty pomiarowe przy
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek

Rozdział 02.

Roboty ziemne zmechanizowane

 • Roboty ziemne (z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km) wykonywane koparkami
 • Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
 • Wykopy jamniste przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
 • Nasypy wykonywane koparkami zgarniarkowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu
 • Wykopy wykonywane spycharkami
 • Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym
 • Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych
 • Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami
 • Nakłady uzupełniające do tablicy 0212
 • Mechaniczne plantowanie ziemi
 • Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych

Rozdział 03.

Ręczne roboty ziemne

 • Wykopy
 • Zasypywanie wykopów
 • Plantowanie powierzchni
 • Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów
 • Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp
 • Ręczne formowanie nasypów
 • Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych
 • Umocnienie ścian wykopów

Rozdział 04.

Roboty wykończeniowe

 • Darniowanie
 • Humusowanie i obsianie trawą
 • Wycięcie i transport darniny
 • Brukowanie skarp, przekopów i nasypów
 • Ułożenie ścieków drogowych
 • Umocnienie
 • Igłofiltry o średnicy do 50mm
 • Igłostudnie
 • Studnie wpłukiwane
 • Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie
 • Drenaż rurowy
 • Rurociągi
 • Zasuwy
 • Studzienki
 • Schody na skarpach nasypów i przekopów
 • Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki

Być może zainteresują Cię także