94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KSNR 10

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Netto Brutto (VAT 23%)
130,00 zł 159,90 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Drenowanie

 • Drenowanie niesystematyczne
  • Drenowanie wykonywane ręcznie w gruntach II-III kat. Głęb. ułożenia rurociągu
  • Drenowanie wykonywane ręcznie w gruntach IV kat., przewarstwionym gruntem V kat. Głęb. ułożenia rurociągu
  • Drenowanie wykonane przy użyciu pługów drenarskich SP-2 w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. Głęb. ułożenia rurociągu
  • Drenowanie wykonane przy użyciu koparek 1-naczyniowych z osprzętem do wąskich wykopów w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. Głęb. ułożenia rurociągu
  • Drenowanie wykonane przy użyciu koparek drenarskich ETC-202 w terenach nizinnych i podgórskich w gruntach II-IV kat. Głębokość ułożenia rurociągu
 • Drenowanie systematyczne
  • Drenowanie wykonywane w terenach nizinnych przy użyciu koparek
  • Układanie rurociągów w wykopach umocnionych na głębokości ponad 2m
  • Zabezpieczenie rurociągów drenarskich przez
  • Zabezpieczenie styków rurociągów z rur betonowych i żelbetowych przez
  • Wykonanie przerwanych połączeń rurociągów drenarskich w gruntach kat. II-III na głębokości

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

 • Budowle betonowe i żelbetowe
 • Płyty nośne żelbetowe
 • Podłoże betonowe, umocnienia skarp i dna, schody, studzienki żelbetowe
 • Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków
 • Zbrojenie konstrukcji betonowych

Rozdział 03.

Konstrukcje drewniane

 • Różne konstrukcje drewniane
 • Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, półżłobek lub żłobek i wpust
 • Wykonanie i założenie szandorów
 • Zasuwy drewniane

Rozdział 04.

Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki

 • Wykonanie narzutu kamiennego
 • Wykonanie bruku
 • Wykonanie
 • Ułożenie krawężników betonowych na podsypce
 • Wykonanie

Rozdział 05.

Konstrukcje faszynowe i palisady

 • Wykonanie
 • Budowa
 • Wykonanie
 • Wbijanie

Rozdział 06.

Zabudowa biologiczna

 • Obsadzenie
 • Sadzenie
 • Odchwaszczanie i oczyszczanie kęp

Rozdział 07.

Zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz ogrodzenie pastwisk

 • Roboty uprawowe
  • Uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich i falistych,
  • Uprawa płużna terenów płaskich i falistych,
  • Siew bezpośredni o technologii kołowej 1-etapowej , w darń o równej powierzchni w warunkach
  • Ogrodzenie pastwisk
  • Bramy
 • Stabilizacja słupków
  • Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych.
 • Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
  • Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie
  • Mechaniczny wysiew wapna nawozowego

Rozdział 08.

Deszczownie

 • Rurociągi z rur
  • Rurociągi z rur azbestowo-cementowych o złączach typu "Gibault" i Reka
  • PCW
  • żeliwnych
  • stalowych o złączach spawanych
  • Węzły z kształtek żeliwnych ciśnieniowych na rurociągach z rur azbestowo-cementowych, PCW, żeliwnych
  • Bloki oporowe sieci podziemnej deszczownianej
  • Próba hydrauliczna rurociągów podziemnych - woda pobierana z sieci, woda dowożona beczkowozem
  • Studnie z hydrantem, odpowietrzająco-napowietrzające, odwadniające
  • Studnie z zasuwą
  • Montaż

Rozdział 09.

Roboty czerpalne (pogłębiarskie)

 • Wydobycie urobku pogłębiarkami
 • Wydobycie urobku koparkmi jednonaczyniowymi na pontonie

Rozdział 10.

Przepusty rurowe monolityczne

 • Przepusty typu
  • Przepusty PP-1/60 i PP-2/80
  • PP-3/100 i PP-4/120 o wys. stopnia 0-40cm
  • Przepusty typu PP-5/60 do PP-9/140
  • Przepusty typu PP-10/2x100 do PP-12/2x140
  • Przepusty typu PP-13/60 do PP-17/140
  • Przepusty typu PP-18/2x100 do PP-20/2x140
 • Przepusty rurowe bez piętrzenia
  • P-1/60-80
  • Przepusty rurowe bez piętrzenia P-2/60 do P-6/2x80

Rozdział 11.

Zastawki monolityczne

 • Zastawki monolityczne
 • Nakłady dodatkowe w przypadku posadowienia na gruntach spoistych i organicznych

Rozdział 12.

Budowle na sieci drenarskiej

 • Wyloty drenarskie W-1 do W-4
 • Studzienki drenarskie
 • Studzienki drenarskie redukcyjne S-3, S-5, S-6 przykryte

Rozdział 13.

Bystrotoki, wodopoje, brody

 • Bystrotoki z darniny B-1
 • Nakłady dodatkowe za darniowanie z humusowaniem ( na gruntach jałowych)
 • Wodopoje typ WP-1, szerokość cieku ponad 1,5m
 • Nakłady dodatkowe w przypadku szer. cieku do 1,5m
 • Brody BR-1, szer.cieku 1,0m
 • Nakłady dodatkowe na każde 0,5m szerokości cieku ponad 1m niezależnie od głębokości cieku
 • Nakłady dodatkowe na każde 2m szerokości dna cieku dla każdej szerokości brodu i głębokości cieku

Rozdział 14.

Przepusty wałowe i mnichy monolityczne

 • Przepusty wałowe
 • Mnichy monolityczne

Rozdział 15.

Syfony rurowe

 • Syfony

Rozdział 16.

Stopnie i schody na skarpach

 • Stopnie typu St-1, St-2
 • Nakłady dodatkowe za posadowienie bud. na podłożu z piasku grubego,średniego lub gruntu spoistego
 • Nakłady dodatkowe za posadowienie bud. na podłożu z piasku drobnego lub pylastego
 • Stopnie typu St3 do St-5
 • Nakłady dodatkowe za posadowienie bud. na podłożu z piasku grubego,średniego lub gruntu spoistego
 • Nakłady dodatkowe za posadowienie bud. na podłożu z piasku drobnego lub pylastego
 • Stopnie St-6 do St-7
 • Nakłady dodatkowe za posadowienie bud. na podłożu z piasku grubego,średniego lub gruntu spoistego-wykonanie filtru odwrotnego
 • Nakłady dodatkowe za posadowienie bud. na podłożu z piasku drobnego lub pylastego-wykonanie filtru odwrotnego
 • Schody Sch-1 do Sch-3 na skarpach

Rozdział 17.

Jazy

 • Jazy typu
  • J
  • J i JSt

Rozdział 18.

Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach

 • Umocnienia typu U-2 z płyt betonowych chodnikowych (przy przepustach P-2, P-3)
 • Umocnienia typu U-3 z płyt żelbetowych pełnych
 • Umocnienia typu U-5 z dybli betonowych oraz U-6 z płyt sześciokątnych betonowych
 • Umocnienia
  • U-7 z narzutu kamiennego w płotkach przy przepustach P-4 do P-6 i PP-3 do PP-4 oraz zastawkach Z-4 i Z-5
  • z płyt betonowych wylewanych na miejscu przy przepustach PP-1 do PP-4
  • z płyt betonowych wylewanych na miejscu przy przepustach P-2 do P-6 i zastawkach Z-4 do Z-5
  • Filtr odwrotny pod umocnienia poszuru zastawek Z-4 i Z-5

Rozdział 19.

Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych

 • Wykonanie
 • Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego

Rozdział 20.

Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych

 • Montaż
 • Montaż zasuw
 • Montaż klap i stalowych kładek roboczych

Być może zainteresują Cię także