94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KSNR 11

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Studzienne ujęcia wody

 • Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie
 • Głowice studni wierconych dla rur stalowych i PCW
 • Pompy głębinowe w studniach wierconych
 • Wodomierze studzienne typu MK

Rozdział 02.

Stacje wodociągowe

 • Rury stalowe kołnierzowe montowane na podparciach
 • Rury z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach
 • Przepustnice zaporowe
 • Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe
 • Wodomierze śrubowe typu MZ
 • Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe
 • Filtry ciśnieniowe
 • Manometry, wakuometry, wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)
 • Elementy uzbrojenia filtrów ciśnieniowych

Rozdział 03.

Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich

 • Rury ciśnieniowe z PCW, kielichowe, łączone na uszczelkę gumową
 • Rury ciśnieniowe z PE łączone metodą zgrzewania
 • Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe uszczelnione folią aluminiową lub uszczelką gumową
 • Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach z PCW i PE
 • Hydranty pożarowe i zdroje uliczne
 • Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych i PCW
 • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE

Rozdział 04.

Budowa na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • Wykonanie ściany oporowej
 • Przewierty maszyną do wierceń poziomych
 • Przewierty ręczne
 • Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie
 • Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych

Rozdział 05.

Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich

 • Podłoża, obsypki i obetonowanie
 • Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
 • Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe
 • Rurociągi kanalizacyjne betonowe
 • Przykanaliki z rur

Rozdział 06.

Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków

 • Kraty
 • Urządzenia
 • Elementy instalacji złóż biologicznych
 • Zespoły zblokowanych oczyszczalni ścieków
 • Urządzenia do odwadniania i zagęszczania osadu
 • Urządzenia pomocnicze

Rozdział 07.

Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz stref ochrony sanitarnej

 • Uszczelnienie czaszy i skarp składowisk
 • Umocnienia czaszy i skarp składowisk
 • Ułożenie drenażu z rur
 • Złoża filtracyjne
 • Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych
 • Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych
 • Sadzenie drzew i krzewów
 • Sadzenie krzewów żywopłotowych
 • Ręczne wykonanie trawników siewem
 • Mechaniczne wykonywanie trawników siewem

Być może zainteresują Cię także