94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KSNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Netto Brutto (VAT 23%)
88,00 zł 108,24 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje wodociągowe

 • Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach
 • Rurociągi z rur polipropylenowych, na ścianach
 • Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur polipropylenowych - kompensacja z punktem stałym
 • Zawory
 • Mieszacze natryskowe i natryski
 • Zawory hydrantowe, hydranty ogrodowe, drzwiczki i skrzynki do zaworów, tryskacze i pobudzacze
 • Przeciwdźwiękowe połączenia kołnierzowe rur
 • Wodomierze
 • Urządzenia do podgrzewania wody
 • Zbiorniki hydroforowe
 • Pompy ręczne i sprężarki

Rozdział 02.

Instalacje kanalizacyjne

 • Rurociągi
 • Rury wywiewne żeliwne, z blachy stalowej lub kamionkowe
 • Wpusty, rury deszczowe i podrynniki żeliwne
 • Czyszczaki kanalizacyjne, żeliwne i z PCW
 • Oczyszczaki kamionkowe, kanalizacyjne
 • Oddzielacz tłuszczu, zawory i zasuwy burzowe
 • Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki
 • Umywalki pojedyncze i szeregowe
 • Wanny kąpielowe, brodziki i bidety
 • Ustępy i pisuary
 • Koryta pralnicze i wanienki do mycia nóg

Rozdział 03.

Instalacje gazowe

 • Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach
 • Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach
 • Podejścia obustronne do gazomierzy
 • Odwadniacze gazowe
 • Kurki

Rozdział 04.

Instalacje centralnego ogrzewania

 • Rurociągi stalowe o połączeniach
 • Wydłużki U-kształtowe, gładkie z rur stalowych
 • Zawory
 • Grzejniki
 • Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne

Rozdział 05.

Kotłownie i węzły cieplne

 • Kotły żeliwne wodne lub parowe typu:
 • Z-5 WB6-1 i Z-5 PNb-1 (ECA I NW); WK-2 (KWD-K); Z-5WK-3 (KWD Camino 3); Z-3 WK-1 (Kz-3k); Z-5 Pk-1; Z-5 WK-1 (KZ-5)
 • Z-7 WK-1; Z-7 PK-1 (ECAIV) A
 • S-4 WK-1 (Es-Ka); S-4 WC-1 (SZ); S-4 PC-1 (SŻ); S-7 WC-1 (RSW); S-7 P C-1 (RSP); S-8 WC-1 (SŻIIG); S-8 PC-1 (SŻIIG)
 • S-9 WJ-1 (WCO-80A-1); S-9 WJ-2 (WCO-80A-2); S-9 PJ-1 (PCO-60A-1); S-9 PJ-2 (PCO-60A-2)
 • Wymienniki typu JAD, WWB-1, ROTOR
 • Zabezpieczenie kotłów parowych
 • Naczynia wzbiorcze systemu
 • Zbiorniki kondensatu
 • Urządzenia pływakowe
 • Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o.
 • Termometry i manometry
 • Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych
 • Odmulacze z rur stalowych
 • Osadniki żeliwne kołnierzowe
 • Zawory
 • Zasuwy
 • Zawory
 • Kryzy dławiące
 • Próby węzłów cieplnych
 • Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.

Rozdział 10.

Sieci wodociągowe w miastach

 • Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe, uszczelnione ołowiem lub folią aluminiową
 • Rurociągi stalowe o złączach spawanych
 • Rurociągi
 • Spawanie kołnierzy do rur stalowych
 • Kształtki żeliwne przejściowe do rur BETRAS
 • Kształtki stalowe przejściowe do rur BETRAS

Rozdział 11.

Sieci wodociągowe poza granicami miast

 • Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe, uszczelnione ołowiem lub folią aluminiową
 • Rurociągi stalowe o złączach spawanych
 • Rurociągi z rur betonowych ciśnieniowych typu BETRAS

Rozdział 12.

Uzbrojenie sieci wodociągowych

 • Zasuwy żeliwne z obudową
 • Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe montowane sprzętem mechanicznym, w studzienkach i komorach
 • Odpowietrzenia rurociągów sieci wodociągowych
 • Odwodnienia rurociągów sieci wodociągowych
 • Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych
 • Hydranty pożarowe i zdroje uliczne

Rozdział 13.

Kanały rurowe

 • Podłoża
 • Rurociągi z rur
 • Rurociągi z rur żelbetowych łączonych na styk opaską betonową
 • Rurociągi z rur betonowych "Wipro", uszczelnianych uszczelką gumową
 • Rurociągi z rur betonowych "Wipro", uszczelnianych sznurem i opaską żelbetową

Rozdział 14.

Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Przygotowanie zbrojenia
 • Montaż zbrojenia
 • Deskowanie
 • Układanie mieszanki betonowej
 • Tynki cementowe i posadzki
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonów w gotowym wykopie
 • Komory murowane z cegły
 • Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek
 • Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkowym o średnicy 200mm
 • Zasuwy kanałowe
 • Studzienki ściekowe z gotowych elementów
 • Klapy w studni rewizyjnej murowanej
 • Kominy włazowe z kręgów betonowych
 • Umocnienie skarp

Rozdział 20.

Konstrukcje budowlane obiektów sieci cieplnych

 • Płyty denne i stropowe komór oraz obetonowanie punktów stałych
 • Ściany studzienek lub nisz kompensatorowych oraz komór
 • Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach
 • Pokrywy żelbetowe luków w stropach komór
 • Przejścia przez ściany betonowe

Rozdział 21.

Rurociągi sieci cieplnych

 • Sieci cieplne w kanałach
 • Rurociągi cieplne w przejściach podziemnych montowane w rurach ochronnych
 • Odgałęzienia boczne od sieci głównych, w komorach
 • Wydłużki U-kształtowe z rur stalowych
 • Uruchomienie sieci cieplnych

Rozdział 22.

Armatura sieci cieplnych

 • Zawory staliwne dla ciśnień 4 MPa
 • Wydłużki dławicowe jednostronne uchwytowe dla ciśnień 1,6 MPa
 • Wydłużki dławicowe stalowe kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa
 • Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych
 • Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych
 • Termometry i manometry
 • Połączenia kołnierzowe na rurociągach

Rozdział 23.

Rurociągi sieci cieplnej z rur preizolowanych

 • Montaż sieci z rur preizolowanych
 • Spawanie ręczne gazowe i łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
 • Montaż muf składanych
 • Montaż muf tulejowych
 • Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych
 • Montaż odgałęzień teowych
 • Montaż odgałęzień siodłowych rurociągu głównego
 • Połączenia przewodów alarmowych
 • Montaż elementów systemu alarmowego
 • Testowanie instalacji alarmowej

Być może zainteresują Cię także