94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KSNR 8

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Netto Brutto (VAT 23%)
69,00 zł 84,87 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje wodociągowe

 • Rurociągi
  • Wymiana rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie lub na ścianie
  • Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych, w budynkach
  • Wymiana rurociągu stalowego
  • Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego
  • Demontaż rurociągu
 • Elementy instalacji
  • Wymiana odcinka rury lub trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie
  • Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie
  • Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej i z PCW
  • Wymiana lub wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
  • Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie, płuczki i wodomierze
 • Armatura
  • Wymiana zasuwy żeliwnej kielichowej lub kołnierzowej, w wykopie
  • Wymiana wodomierza i kosza ssącego
  • Wstawienie zaworu przelotowego zwrotnego, bezpieczeństwa
  • Wymiana zaworu przelotowego, zwrotnego, bezpieczeństwa
  • Wymiana zaworu czerpalnego, hydrantu i baterii
  • Wymiana mieszacza natryskowego, natrysku, tryskacza i pobudzacza
  • Demontaż
 • Urządzenia
  • Wymiana zbiornika hydroforowego, sprężarki i pompy ręcznej
  • Wymiana osprzętu hydroforu
  • Wymiana podgrzewacza wody (bojlera), termy i wężownicy
  • Demontaż urządzenia hydroforowego
  • Demontaż urządzeń do podgrzewacza wody

Rozdział 02.

Instalacje kanalizacyjne

 • Wymiana rurociągu
 • Wymiana
 • Demontaż

Rozdział 03.

Instalacje gazowe

 • Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, w budynkach
 • Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w budynkach
 • Wymiana kurka gazowego i odwadniacza
 • Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
 • Demontaż odwadniacza i kurka gazowego
 • Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach
 • Wymiana i wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych
 • Wymiana obustronnego podejścia do gazomierza
 • Wymiana kuchni, pieca, termy i taboretu gazowego
 • Demontaż urządzeń gazowych

Rozdział 04.

Instalacje centralnego ogrzewania

 • Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach
 • Wymiana wydłużki U-kształtowej, z rur stalowych
 • Wymiana zaworu przelotowego, dwuzłączki i kurka spustowego
 • Wymiana zaworu grzejnikowego, termostatycznego i odpowietrznika
 • Wymiana odwadniacza pływakowego i płynowego
 • Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
 • Demontaż zaworu przelotowego, grzejnikowego i dwuzłączki
 • Wymiana odcinka rury stalowej o półaczeniach
 • Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych
 • Wymiana grzejnika
 • Wymiana rur przyłącznych do grzejnika
 • Wymiana zbiornika odpowietrzającego
 • Wymiana zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) i skrzynki czerpnej
 • Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, stalowego tłoczonego i płytowego
 • Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich i ożebrowanych
 • Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) i skrzynki czerpnej
 • Demontaż zbiornika odpowietrzającego

Rozdział 05.

Kotłownie i węzły cieplne

 • Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych
 • Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
 • Demontaż zbiornika kondensatu i pomp
 • Wymiana zaworu
 • Wymiana zasuwy
 • Wymiana zaworu
 • Wymiana odmulacza z rur stalowych
 • Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego
 • Demontaż zaworu kołnierzowego
 • Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego
 • Demontaż odmulacza z rur stalowych
 • Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego
 • Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu: KZ-5, Eca IN i Eca IV
 • Wymiana osprzętu kotła
 • Wymiana urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy
 • Wymiana wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 i Rator
 • Wymiana naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego
 • Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o.
 • Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego
 • Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody
 • Wymiana zbiornika kondensatu
 • Wymiana kryzy dławiącej w połączeniach gwintowanych i kołnierzowych
 • Próba wodna węzłów cieplnych
 • Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.
 • Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu: KZ-5, Eca IN i Eca IV
 • Demontaż osprzętu kotła
 • Demontaż urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy
 • Demontaż wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 i Rator
 • Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody
 • Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o.
 • Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego
 • Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego

Być może zainteresują Cię także